Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Hajduković, Domagoj, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala lijepa.
Prelazimo na 25 pitanje, uvaženi kolega Domagoj Hajduković postavlja pitanje predsjedniku Vlade.
Izvolite.

Hajduković, Domagoj (SDP)

Hvala lijepo gospodine predsjedniče.
Uvaženi gospodine Plenković.
Čitajući portale i prateći kako mediji prenose ovu našu raspravu ne mogu se oteti dojmu da smo mi kao u jednom balonu od sapunice, da živimo u nekom svom paralelnom svijetu gdje je pitanje na usni svih naših građana, da li imate većinu, da li imate legitimitet u ovom Parlamentu.
Pa ja volim citirati pa ću vam citirati recimo jedan naslov „Što čega Plenković neka pokaže ministre i većinu ili prekine ovu farsu“. Ali ovo nije farsa i ja za vas imam jedno bitno pitanje, budući da u vašem mandatu, vaš mandat je uostalom i počeo sa jednom tvrtkom koja je izuzetno bitna za budućnost Hrvatske, druga je Agrokor, a prva je INA.
Na Badnjak prošle godine, dakle prije više od šest mjeseci najavili ste preuzimanje INA-e od strane MOL-a, preuzimanje INA-e vraćanje u hrvatske ruke, osnovali ste povjerenstvo, savjet, najavili ste velike planove, ali od tih planova još uvijek niti mi u ovom Visokom domu, niti hrvatska javnost nije vidjela ništa. To je bila velika tema na početku ove godine, no odjedanput se o njoj utihnulo, više se ni ne spominje, INA-u su svi kao zaboravili.
Moje pitanje, uz naravno imate li većinu gospodine Plenković je, koliko puta se sastajao Savjet za INA-u, koje su zaključke donijeli, koje su projekcije i planove vaše Vlade za INA-u ako će uopće vaša Vlada opstati?
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Predsjednik Vlade.
Izvolite.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepa.
Kolega Hajduković, što se tiče INA-e dakle savjet se sastao dva puta, stručne službe svih nadležnih ministarstava koji su uključene u taj proces rade na temeljitoj analizi prije svega modela koji bi se primijenio u trenutku konačnih formalnih odluka o vraćanju INA-e u hrvatske ruke na način da se najprije napravi temeljita analiza i procjena vrednovanja kompanije, da se detaljno ispita pravni okvir s obzirom na određene posebne propise kojima Mađarska država regulira vrijednost dionica države u MOL-u, što je jedno dodatno pitanje koje zahtjeva posebnu analizu.
Također rade se i temeljite analize kako i na koji način angažirati najbolje savjetnike koji bi nam pomogli u tom procesu, dakle takva vrsta transakcije mora se raditi uz renomirane međunarodne savjetnike koji bi pomogli hrvatskoj Vladi da iznađe i najbolji model financiranja i da iznađe najprimjereniji način vrednovanja kompanije, a u konačnici i samu cijenu.
Dijalog s mađarskom stranom je kontinuiran i o toj temi, a i o nizu drugih tema. Sve što savjet radi, radi u okviru normalnoga funkcioniranja i resora. Kada procijenimo da su okolnosti zrele za daljnje formalne odluke, tada ćemo donositi druge odluke na razini Vlade.
Hvala.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem predsjedniku Vlade RH gospodinu Plenkoviću.
Gospodin Hajduković, izvolite.

Hajduković, Domagoj (SDP)

Hvala lijepo gospodine predsjedniče.
Uvaženi gospodine Plenković.
Pa ja mislim da se analiza treba raditi prije nego što se najavi neka akcija. Dakle prvo analiza, prvo planiranje a onda najava i onda veliki planovi. Barem bih to tako napravio ja. A dva sastanka u 6 mjeseci, mogu reći samo da se ekspeditivno radi. Vidim vrlo naporno i ekspeditivno budući da evo, kažem konkretno nismo čuli ništa.
A nisam čuo konkretno ni odgovor ni na to da li imate većinu zato što znamo odgovor, nemate. I zbog toga ću ja kao veliki Marko Porcije Katon, koji je govorio na kraju svakog svog govore, uostalom mislim Kartagu treba razoriti, dok nam ne pokažete većinu ili ne podnesete ostavku svaki govor u ovom Domu završavati, uostalom, mislim gospodine Plenkoviću da vaša Vlada nema legitimitet, nema legitimitet ovog velikog Doma, prekinite farsu ili pokažite većinu ili putujte smjerom.
Hvala.
PDF