Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Vlaović, Davor, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

A dobro, ja bih vas molio ipak da biramo riječi…
…/Upadica se ne razumije./…
Sve je u redu, sve u redu.
Hvala vam lijepa.
Prelazimo na pitanje broj 11, to je uvaženi kolega Davor Vlaović, pitanje postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

Vlaović, Davor (HSS)

Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege, predsjedniče Sabora, gospodine premijeru, ministri, državni tajnici, sve vas skupa pozdravljam u ime kluba HSS-a.
I evo u ime svih građana Republike Hrvatske postavljamo pitanje što se radi da bi se ostvarilo ono o čemu stalno pričamo? Da nam je interes u prvom planu da svaki građanin Republike Hrvatske ima dostupnu zdravstvenu zaštitu, da je pacijent u prvom planu, a s druge strane imamo situaciju da je danas u Republici Hrvatskoj ugovoreno 2344 tima obiteljske medicine i da trenutno 67 timova je bez liječnika.
Slikovito ako znamo da je u Požeško-slavonskoj ugovoreno 38 timova, u Ličko-senjskoj 32, a nedostaje 67, to je znači 2 županije bez obiteljskog liječnika, a znamo da se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti treba riješiti najveći dio problema oko liječenja pacijenata, oko zdravstvene zaštite da ne bude pritisak na sekundarnu zdravstvenu zaštitu.
Znamo da su dugovi u zdravstvu eksplodirali i da ono gdje se može početi rješavati problem, ne činimo ništa a u prilog tome je da i u Brodsko-posavskoj županiji nedostaje 14 liječnika u timovima a dodatni problem je da je prosjek starosti liječnika obiteljske medicine 52 godine i da ćemo ubrzo ostati bez liječnika obiteljske medicine. Da u ovom trenutku negdje oko 400 liječnika nedostaje Hrvatskoj.
I s pravom se pita baka iz Gorice, općini Draganić, gdje će se ona liječiti, kako će ona doći do liječnika obiteljske medicine jer još prije godinu dana je najavljeno raspisivanje natječaja za specijalizaciju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za 175 specijalista i još dan danas nije taj natječaj raspisan.
Zašto nije raspisan, pogotovo kada znamo da je trebalo biti financiranje sredstava Europske unije…
…/Upadica predsjednik: Hvala. Vrijeme, vrijeme je isteklo./…
Znači nije vas briga za zdravstvenu zaštiti ljudi koji žive u ruralnim područjima.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala vam lijepa.
Odgovor predsjednik Vlade.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepo kolega Vlaović.
Dakle, reforma zdravstvenog sustava jedna je od ključnih pitanja u Nacionalnom programu reformi Vlade RH.
Ministar Kujundžić, Ministarstvo zdravstva u kontinuiranom dijalogu sa svim relevantnim akterima, partnerima, liječnikom komorom bili su i kod mene na sastanku.
Svjesni smo broja liječnika koji odlazi iz Hrvatske, svjesni smo da nedovoljan broj mladih liječnika u biti dolazi na tržište rada. Nakon završenih Medicinskih fakulteta diljem Hrvatske, shvaćamo taj deficit.
Ministar ima zadaću da zdravstveni sustav bude dostupan svima, da nađemo rješenja koja bi nastojala smanjiti dug koji postoji u zdravstvenom sustavu, koji bi omogućio kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u i gradovima i u ruralnim sredinama, i mislim da ćemo i na tragu vašeg pitanja i na tragu ovoga što ministar radi sa posebnom pozornošću pogledati kakva je detaljno situacija u Brodsko-posavskoj županiji budući da ja nemam napamet podatke o ovim mjestima na koja vi aludirate.
Zamolit ću ministra zdravstva da nažalost ne možemo obojica odgovarati, takav je Poslovnik, da vam pismeno dostavi odgovor o detaljima na koje ste vi u ovom trenutku sa opravdanim interesom postavili pitanje.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Zahvaljujem se.
Izvolite kolega Vlaović.

Vlaović, Davor (HSS)

Hvala na odgovoru, ali evo ne možemo biti zadovoljni u ime svih građana koji trpe problem da nemaju liječnika obiteljske medicine.
Jer ima dosta ambulanti gdje liječnik dolazi jednom ili dvaput u tjedan dana, vidite koja je to kvaliteta zaštite zdravstvene.
Problem je i nedostatak specijalista na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ginekologa i pedijatara, i dojam je da, zato sam i postavio pitanje vama jer znamo da nemate sve podatke ali očito da vi sa ministrom ili ministar vas dobro ne informira ili ministar ne provodi one politike koje ste mu vi dali u zadatke a kažete da ste mu dali zadatke.
Jer nemoguće je da ministar mijenja Pravilnik o specijalizacijama, da na taj način gubi dio liječnika iz primarne zdravstvene zaštite i prelijeva se to u sekundarnu, a da se ništa ne čini, da se popuni taj nedostatak.
400 liječnika trenutno nedostaje, sugerirali smo da se povećaju kvote upisne na Medicinskim fakultetima, ništa nije učinjeno i evo krajnje je vrijeme da se počne nešto na tome raditi.
Hvala.
PDF