Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Milošević, Boris, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala i vama.
5. pitanje, uvaženi kolega Boris Milošević, pitanje postavlja ministru financija Zdravku Mariću, izvolite.

Milošević, Boris (SDSS)

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani i uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade, poštovani ministri i ministrice.
Moje pitanje je upućeno ministru financija i odnosi se na problem plaćanja poreza na dodanu vrijednost, na donacije, dakle na donacijska sredstva za projekte koji se doniraju izvan, dakle EU.
Mi imamo brojna naselja na području od posebne državne skrbi, dakle područja koja su zahvaćena ratom, koja imaju ili jako lošu infrastrukturu, komunalnu ili je zapravo uopće nemaju. Dakle stanovništvo živi bez pristupa vodi, bez pristupa struji ili nema ni uređene puteve. Tako da je svaka vrsta projekta koji poboljšava tu situaciju, to stanje je dobro došla i država treba iznaći način da pomogne svakoj jedinici lokalne samouprave koja se nalazi u takvim problemima.
Mi sada imamo situaciju da kada jedinica lokalne samouprave pronađe donatora izvan EU, koji financira jedan takav komunalni projekt da mora platiti porez na dodanu vrijednost na tu investiciju i zapravo to plaćanje PDV-a ugrožava taj cijeli projekt.
U konkretnom slučaju imamo općinu Ervenik koja je pronašla donatora u SAD-u, koji je spreman financirati, dakle obnovu vodoopskrbne mreže u općini, međutim iznos koji treba platiti za PDV je oko milijun kuna.
Općina nema ta sredstva i stoga imamo problem jer općina radi životnih uvjeta svojih građana nema pravo da odbije taj projekt, a smatram da država mora iznaći način kako da takvim projektima i općinama pomogne.
Stoga moje pitanje vama upućeno na koji način Ministarstvo financija smatra da može pomoći općinama u realizaciji takvih projekata, da sama država plati ili da se općine oslobode plaćanja PDV-a?

Marić, Zdravko

Evo hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, hvala lijepo uvaženi zastupniče na pitanju.
Moram priznati odmah na početku dakle, izuzeće od bilo kakve vrste oslobođenja PDV-a na uvoz dobara bilo u svrhu donacija, nije specifikum Hrvatske, to je uskladba bila sa direktivama EU-a još direktivom iz 2006. godine, a Hrvatska je istu direktivu implementirala sa izmjenama Zakona o PDV-u još 1. siječnja 2010. godine.
Postojala je još jedna odredba koja je bila na snazi, omogućavala oslobođenje PDV-a na donirana sredstva ako su ista bila predmetom međunarodnih ugovora koje su obvezivale Hrvatsku.
Međutim, to je vrijedilo samo do 1. srpnja 2013. kada direktiva, ponavljam izrekom zapravo, isključuje ovakvu vrstu oslobođenja od PDV-a.
Inače naš Zakon o PDV-u pa i ovaj novi, dakle on je u potpunosti usklađen sa direktivom i članak 44. vrlo jasno i detaljno propisuje i definira sva moguća oslobođenja od PDV-a. Nažalost, u ovom konkretnom slučaju to nije primjer.
Međutim, ja ću napomenuti da imamo i nekoliko primjera iz recentne prošlosti, bilo je određenih vrsta donacija vojne opreme Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, sjećate se jako dobro, i helikopteri također od Sjedinjenih Američkih Država.
Isto tako je bilo i u mom Ministarstvu, Ministarstvu financija donacija određene opreme za detekciju radioaktivnih tvari i općenito radijacija za našu carinsku službu.
Dakle, i u jednom i u drugom primjeru, država je u okviru svojih proračunskih mogućnosti pronašla određena sredstva, naravno, kako bi omogućila, ni u kojem slučaju, onemogućila takve vrste donacija.
Imali smo jedan i recentni također primjer prilikom donacije vrijedne ja bih rekao ne u smislu samo financijske vrijednosti nego puno, puno šire vrijedne opreme za edukaciju naših učenika osnovnih škola u okviru tzv. STEM revolucije.
Dakle, gdje je također država, ova Vlada vrlo jasno pokazala na koji način podupire i takve vrste donacija, a što se tiče lokalne samouprave dakle, ja bih svakako sugerirao da dijalog, ja razumijem da je ovih milijun kuna za navedenu općinu veliki iznos u smislu njihovih fiskalnih kapaciteta, ali mislim da i u dijalogu, centralne, odnosno lokalne države možemo i na tom polju pronaći jedno adekvatno rješenje i sigurno omogućiti da i takve vrste donacije zažive odnosno da budu realizirane.
Hvala lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala, izvolite kolega Milošević.

Milošević, Boris (SDSS)

Poštovani gospodine ministre, nisam u potpunosti zadovoljan s vašim odgovorom, ali shvaćam da razumijete bit problema u kojem se nalaze općine, koje nemaju jak fiskalni kapacitet a imaju dakle stanovništvo koje ima potrebu da za dakle, pristojnim uvjetima življenja u ovom slučaju, dakle pristupu vodi.
Mi ovdje imamo problem, porez treba platiti, pa tako i općina koja ima slab fiskalni kapacitet, ali se nadam, da će se u koordinaciji sa drugim Ministarstvima pronaći način kako da se ovaj problem riješi.
Jer primjerice, fond, imamo Ministarstvo regionalnog razvoja koje je formiralo fond dakle za sufinanciranje projekata iz EU-a ali dakle, taj fond samo ograničen na projekte iz EU-a koji na neki način sufinanciraju i rješavaju ovakve probleme pa mislim da bi trebalo iznaći načina dakle da se ovakve vrste donacije koje se odnose na komunalne i infrastrukturne projekte, također sufinanciraju iz takvih sličnih fondova.
Evo hvala.
PDF