Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Mateljan, Damir, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Sljedeće pitanje postavlja uvaženi zastupnik Damir Mateljan.

Mateljan, Damir (SDP)

Hvala gospodine potpredsjedniče.
Svoje pitanje upućujem ministru zaštite okoliša, energetike gospodinu Slavenu Dobroviću.
Gospodine ministre temeljem nedavno usvojenog plana gospodarenja otpadom odustaje se od gradnje centara za gospodarenja otpadom odnosno smanjuju se kapaciteti onih koji će se graditi. Shodno tome u Karlovačkoj županiji centar za gospodarenje otpadom koji se namjerava graditi njegovi kapaciteti babine gore dakle smanjuju se dakle sa 100 tisuća tona godišnje na 35 tisuća tona godišnje premda se planira odlaganje otpada na tom odlagalištu odnosno u tom centru za gospodarenje otpadom i iz Sisačko-moslavačke županije i iz Lično-senjske županije.
Stoga je moje pitanje gospodine ministre gdje će 2018. godine 22 jedinice lokalne samouprave iz Karlovačke županije odlagati mješoviti komunalni otpad te kolike će biti kazne koje ćemo morati platiti odnosno Europskoj komisiji iz razloga jer nećemo uspjeti ispoštivat ono što smo dogovorili a to je da do 2018. godine ne odlažemo otpad na neadekvatno odlagalište, te iz kojih će se sredstava platiti te kazne?
Hvala.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovorit će uvaženi ministar Slaven Dobrović.

Dobrović, Slaven (MOST)

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Hvala lijepo na postavljenom pitanju zastupniku.
Dakle vaše pitanje ide za tim da se postavlja, ističete opasnost plaćanja penala, dakle šteta uslijede toga što ne bismo do kraja 2018. ispunili uvjete oko odlaganja na usklađenim odlagalištima.
Dakle ovo što sada mi činimo, dakle ova reforma sustava gospodarenja otpadom koja je u potpunosti usklađena i zahtijevana politikom novom europskom dakle koja ide za dizanjem stupnja održivosti, za dizanjem stupnja dakle recikliranja, smanjenja šteta koje se nanose okolišu je upravo ta koja će rješavati problem u cijelosti.
Da smo kojim slučajem ostali na planu kako je to bilo zacrtano dakle u prethodnoj administraciji mi bismo imali 13 glomaznih centara sa preko milijun tona godišnje kapaciteta koje bi donosili novi komunalni trošak između 800 milijuna kuna i milijarde za naravno koga, za korisnike.
Prema tome, ja sugeriram da se prestanemo plašiti dakle opasnosti koje ovdje vrebaju. Svakako ovdje imamo svi skupa puno posla. Kad mislim na sve skupa dakle radi se i o državnoj administraciji, ministarstvu, radi se i o županijama, radi se o jedinicama lokalne samouprave i građanima koji se isto tako u tom moraju uključiti.
Stoga ja sugeriram i odgovaram vam da ćemo mi uskoro pokazati svojom aktivnošću da se stvari po pitanju kapaciteta, po pitanju prakse mogu bitno mijenjati, bitno brže nego što je to zamišljeno, odnosno što mnogi zamišljaju. Ja ću vas samo podsjetiti da neke jedinice lokalne samouprave su postigle ciljeve koje si je RH zacrtala u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jer smo na to bili obvezni. Dakle 50% recikliranja do 2020. Negdje je to već postignuti.
Mislim da građani Karlovca a isto tako svih općina, gradova koji gravitiraju u tom centru su itekako sposobni odgovoriti na izazove vremena današnjice i sukladno tome smanjiti kapacitete tako da se krajem 2018. nećemo stajati pred pitanjem tko će plaćati štetu nego ćemo moći vidjeti bitno bolju statistiku RH.

Reiner, Željko (HDZ)

Uvaženi zastupnik Damir Mateljan.
Izvolite.

Mateljan, Damir (SDP)

Gospodine ministre problem je upravo u tome što jedinice lokalne samouprave, kad bi poznavali kapacitet jedinica lokalne samouprave onda bi znali da nažalost one nisu sposobne izvršiti ono što im se planira planom gospodarenja otpadom. Dakle oni niti imaju dovoljno vremena, niti imaju dovoljno kapaciteta da ostvare primarnu selekciju odvajanja.
Nažalost gradnja sortirnica i gradnja reciklažnih dvorišta nije realno planirana u planu gospodarenja otpadom. I to će na kraju dovesti do toga što se vi ne usuđujete reći a da će cijena dakle kazni i penala spasti na građane i to na taj način da će se povećati cijena odvođenja otpada. I onda je to nužno potrebno reći hrvatskoj javnosti jer na kraju će se dakle to prelomiti preko leđa građana.
Hvala.
PDF