Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Ninčević-Lesandrić, Ivana, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala lijepa.
Slijedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić.

Ninčević-Lesandrić, Ivana (MOST)

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Moje pitanje je za potpredsjednika Vlade ministra uprave gospodina Kovačića.
Naime, do danas imamo u Hrvatskoj osnovanih preko 180 agencija, zavoda i fondova i drugih oblika pravnih osoba s javnim ovlastima a koje troše i više milijardi kuna godišnje te zapošljavanju na desetke tisuća ljudi.
Problem je upravo u tome što ne postoji jasni definirani kriterij za osnivanje ovih agencija kao ni za određivanje njihovih radnih mjesta a samim time dolazimo i do toga da koeficijent složenosti poslova za obračun njihove plaće nije ujednačen sa tijelima javne i državne uprave. Da bi problem bio i gori upravo ove agencije su te koje samostalno određuju i donose razne parafiskalne namete kako za poduzetnike tako i za građane.
Dakle moje pitanje je namjeravate li poduzeti nešto po pitanju ove jedne vrlo problematične situacije?
Hvala.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovorit će uvaženi potpredsjednik Vlade Ivan Kovačić.
Izvolite.

Kovačić, Ivan (Nezavisni)

Hvala gospodine potpredsjedniče.
Dame i gospodo zastupnici da racionalizacija sustava agencija je jedna od mjera akcijskog plana reforme javne uprave koja je usvojena na Vladi RH u 12. mjesecu prošle godine te strategije javne uprave za razdoblje 2015.–2020. godine.
Sa razradom ove mjere da smanjio bi se broj … agencija u RH bilo da se radi o gašenju pojedine agencije, bilo da se radi o spajanju dvaju ili više agencija ili da se radi o spajanju pojedine agencija sa središnjim tijelima državne uprave ustvari sa resornim ministarstvom.
Sve to će se raditi sigurno u suradnji i koordinaciji s resornim ministarstvima vodeći računa naravno o direktivama EU iz pretpristupnih pregovora. Naravno da se te direktive iz pretpristupnih pregovara da se malo tokom zadnjih ovih godina manipuliralo s njima tako da se prilikom osnivanja pojedinih agencija pozivano na direktive EU iako upute o potrebi osnivanja tih agencija u stvarnosti nije ni bilo. Što se tiče samoga rada Ministarstva uprave, Ministarstvo uprave priprema jedinstven i cjelokupan i sustavan Zakon o agencijama. U stvari kojim će se dati jasni kriteriji za osnivanje novih agencija kojima će se dati kriteriji točno i za rad postojećih agencija za njihova upravljačka tijela, za odgovornost, za nadzor nad njihovim radom, za status zaposlenika i njihove plaće itd.
Sa usvajanjem takvoga zakona, jedinstvenog Zakona o agencijama spriječilo bi se bezrazložno osnivanje novih agencija u Republici Hrvatskoj. Uveo bi se u rad postojećih agencija, te mislim da bi na taj način mogli i regulirati sustav i stvorili bi preduvjete za smanjenje broja kojeg javnost i očekuje.
Hvala.
PDF