Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Ćosić, Pero, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Sljedeće pitanje postavit će poštovani zastupnik Pero Ćosić.

Ćosić, Pero (HDZ)

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Moje današnje pitanje uputit ću ministru pomorstva, prometa i infrastrukture gospodinu Butkoviću.
Poštovani ministre Hrvatski sabor je prije sedam mjeseci donio odluku i dao državno jamstvo za zajam Hrvatski voda kod Europske banke za obnovu i razvij što znači da HAC nije mogao podmirivati svoje financijske obveze, a kako je država bila garant za te obveze da ne bi došlo zbog nepodmirenja obveza do problema sa izvršenjem proračuna osiguralo se novih dodatnih 250 milijuna eura kredita za podmirenje dospjelih obveza i za restrukturiranje tvrtke HAC&SONS.
Mislim da ovako parcijalno zaduživanje za podmirenja dospjelih obveza nije nikako dugoročno dobro za likvidnost bilo kojeg društva, a problemi likvidnosti HAC-a i autoceste Rijeka-Zagreb i Hrvatskih cesta su ogromno opterećenje kako za ta društva, ali sigurno jedna potencijalna prijetnja za stabilnost našeg državnog proračuna i mi ne možemo niti smijemo parcijalno rješavati ovako važne probleme.
Znamo da je Milanovićeva vlada u prošlom sazivu išla na monetizaciju Hrvatskih autocesta, međutim zbog velikog pritiska javnosti od tog se odustalo, odvojila je iz HAC-a društvo HAC&SONS koje je danas posluje sa poteškoćama i gubitkom, a vi ste u prošloj vladi najavili da ćete cjelovito rješavati ovaj problem restrukturiranje poduzeća u cestovnom sektoru i financijski problem, te da po tom pitanju vodite intenzivne pregovore sa međunarodnim kreditnim institucijama. Pa moje pitanje bi bilo, kako teku pregovori sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj u vezi restrukturiranja cestovnog sektora? Koliki je iznos ukupnog duga cijelog sektora, koliki je dug dospio u ovoj godini 2017. na naplatu i naravno kako to mislimo podmiriti?

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovorit će poštovani ministar Oleg Butković.

Butković, Oleg (HDZ)

Hvala lijepo.
Gospodine zastupniče, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici.
Vi ste u vašem pitanju rekli dosta toga, to je jedan veliki problem. nama upravo u ovim godinama 2017., 2018., 2019. dolazi većina duga u cestarskom sektoru na naplatu. Ukupan dug iznosi 5,2 milijarde eura, ukupan dug čitavog cestarskog sektora, to je samo glavnica duga, a u 2017. godini dolazi na naplatu 1 milijardu, otprilike 1 milijardu i 100 milijuna eura kad uključimo glavnicu i kamatu koja nam stiže u 2017. godini.
Stanje duga po društvima, ja ću vam ukratko reći iznosi u Hrvatskim cestama, stanje zaduženosti na dan 31.12.2016. iznosi 9 milijardi i 809 milijuna 189 tisuća i 34 kune. U Hrvatskim autocestama stanje zaduženosti na dan 31.12.2016. iznosi 23 milijarde 271 milijun 942 tisuće i 320 kuna i u Autocesti Rijeka-Zagreb na dan 31.12.2016. dug iznosi 877 ispričavam se 6 milijardi 598 milijuna i 733 tisuće 167 kuna.
Vlada RH je nakon propalog pokušaja monetizacije odnosno davanja u koncesiju Hrvatskih autocesta uključujući i Autocestu Rijeka-Zagreb i nakon propalog pokušaja privatizacije o kojemu su i građani rekli na referendumu što misle o tome Vlada RH krenula je u cjelovito rješenje toga problema i cilj je restrukturirati postojeći dug svih ovih navedenih društava kako bi se optimizirao udio postojećeg duga koji sektor može opsluživati iz vlastitih izvora, postupno smanjiti razinu godišnjeg duga na način da se ograniči utjecaj na sektor javnih financija i smanjiti opseg u kojem je budući ili postojeći dug tih društava bio zajamčen od strane države. To je tzv. korištenje o kojem ste i vi govorili odnosno aktiviranje državnih jamstava.
Do kraja ovog mjeseca će biti upućeno Vladi RH pismo sektorske politike koje sadrži glavna područja restrukturiranja čitavog znači poslovnog i financijskog restrukturiranja čitavog sektora cestovne infrastrukture kao i potrebne aktivnosti koje Vlada RH zajedno sa svim navedenim trgovačkim društvima treba provesti kako bi se to restrukturiranje i realiziralo.
Nakon usvajanja pisma sektorske politike kreću pregovori sa Svjetskom bankom o ugovoru o zajmu i cijeli taj paket bi trebao biti gotov negdje od lipnja mjeseca ove godine.
Ovih dana potpisat će se i ugovor sa financijskim savjetnikom koji ima zadatak izraditi strategiju refinanciranja i reprogramiranja ogromnog duga, on će ispitati potrebe tržišta kapitala te dati preporuke i smjernice Vladi, Ministarstvu financija i resornom Ministarstvu mora, prometa, infrastrukture u kojem omjeru refinancirati i dug obveznicama te predložiti rješenje koliki dio duga bi se trebao i mogao reprogramirati na duži rok i uz povoljnije kamatne stope.
Također, želim istaknuti da su u tijeku pregovori sa glavnom upravom za tržišno natjecanje Europske komisije a kako bi se od strane Europske komisije potvrdilo da proces restrukturiranja ne sadrži elemente državnih potpora. Na zadnjem sastanku …/Upadica Reiner: Hvala./… samo još dozvolite, održanom u … koji je bio pozitivan očekujemo i pisani odgovor i podrška Europske komisije u ovom cijelom i složenom procesu.
Hvala lijepa.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Poštovani zastupnik Pero Ćosić.
Izvolite.

Ćosić, Pero (HDZ)

Hvala lijepo ministre na odgovoru i drago mi je da Vlada pristupa cjelovitom modelu rješavanja ovog problema i u funkcionalnom i financijskom smislu. Ali mislim da ste svjesni koliko ovaj problem pobuđuje interes javnosti pa predlažem da kad budete imali nacrt ali prije svega nego taj predmet bude upućen na odlučivanje u Vladu i u Sabor ja predlažem da sazovemo tematsku sjednicu saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, pozovemo sve zainteresirane strane, stručnjake, sindikate, zainteresiranu javnost i taj problem raspravimo i donesemo jedne zaključke koji će sigurno dati jedan dobar smjer ka konačnom rješenju i koje će biti sigurno dobra podloga i za odluke Vlade i Sabora i vama podloga za daljnje pregovore i zaključenje ugovora sa potencijalnim investitorima.
Evo hvala.
PDF