Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Mrsić, Mirando, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Mirando Mrsić.
Izvolite.

Mrsić, Mirando (SDP)

Poštovani gospodine premijeru.
Akcijskim planom za rasterećenje gospodarstva planirate uštedjeti milijardu i pol kuna od toga zaštiti na radu milijardu i 200 milijuna dakle 80% od ukupne sume. Gledajući vaš akcijski plan može se vidjeti da je on napuhan i da dosta od tih stvari koje mislite uštediti i one milijune koje mislite uštediti stvarno nisu realni i nisu oni koji bi trebali odgovarati istini. Ali ono na čemu ćete uštedjeti, uštedjet ćete na zdravlju radnika.
Ušteda nema i neće ih biti, a mogu reći da je ovaj plan u suprotnosti sa politikom EU. I dok je danas politika EU usmjerena na jačanje zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na radnom mjestu vi kao osoba koja snažno zagovara proeuropsku politiku u Hrvatskoj provodite suprotno.
Umjesto da zahvatite druge segmente nepotrebnog administriranja, Vlada je odlučila krenuti skalpelom na sustav koji se bavi ljudima, njihovim zdravljem i sigurnosti, a izravno i sigurnosti građana jer snižavate zdravstvene i sanitarne standarde.
Gospodine premijeru, molim vas da hrvatskim radnicima sada jasno i javno odgovorite hoće li ova Vlada ustrajati na mjerama uštede kojima se izravno dovodi u opasnost zdravlja i sigurnost radnika na radnom mjestu i hoćete li ukoliko ustrajete na predloženoj politici ušteda na radnicima u Hrvatskoj biti osobno odgovorni za porast smrtnih slučajeva, ozljeda na radu i trajnog oštećenja zdravlja radnika zbog smanjenja zaštite na radu za većinu radnika u RH?
Hvala lijepa.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovorit će predsjednik Vlade uvaženi Andrej Plenković.
Izvolite.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepa.
Kolega Mrsić, nemojte biti tako dramatični … /Govornik nije uključen./ … smrtnosti na radu zbog mjera koje su usmjerene za rasterećivanje hrvatskoga gospodarstva.
Mi smo rekli da će prioritet ove Vlade nakon donesene porezne reforme, nakon novog Zakona o javnoj nabavi biti daljnje konkretne mjere koje će olakšati poslovnu slobodu i poduzetništvo svih onih odvažnih ljudi koji se upuštaju u poslovne pothvate. Zbog toga ovaj plan kojeg smo usvojili na Vladi, koji ima 104 mjere i koji bi trebao donijeti uštede od 1,5 milijardu kuna nailazi na vrlo kvalitetno i dobro percipirano i shvaćeno jasno određenje Vlade od strane onih koji su svaki dan suočeni sa brojnim nametima a za koje nerijetko ne vide konkretnu korist.
Vi ste primijetili a i u raspravi u proteklih nekoliko tjedana i uočili ste da je ključno načelo glede zaštite na radu bilo načelo razmjernosti, načelo razmjernosti. Mislim da ćete se suglasiti da nije isto voditi računa o zaštiti na radu primjerice u građevinskom sektoru ili u nekom društvu, nekoj tvrtki, nekoj instituciji gdje je posao vezan za urede.
S te strane upravo kroz to načelo ide se za kvalitetnim i daljnjim uštedama. Kada je riječ o standardima higijene, standardima javnog zdravstva, sve o čemu govorimo u ovom planu je sukladno međunarodnim standardima. Nema nikakvog koraka unazad koji bi na bilo koji način ovim mjerama doveo u ugrozu sigurnost hrane ili bilo na koji drugi način sigurnost javnog zdravstva u Hrvatskoj.
Prema tome, ove mjere jesu na tragu politike EU koja godinama, ali zaista godinama ima aktivnost koju vodi nekadašnji bavarski premijer Seehofer koji baš ima za cilj da ukida brojne i administrativne barijere a i vrste nameta koji postoje na razini EU a nisu korisni za poduzetnike i nisu nužni u realnom životu.
Stoga je ovaj akcijski plan jedan dokument na kojem će povjerenstvo koje smo osnovali raditi, uključit ćemo u dijalog i rad povjerenstva i predstavnike sindikata. Smatram da oni trebaju dati svoj doprinos i jasno artikulirati ukoliko vide određene aspekte koji bi mogli biti problematičnima.
Mislim da ćete pretpostaviti da nitko od ljudi koji su u Vladi ili u bilo kojem resoru a svi su resori radili iz svog kuta na ovom dokumentu ne bi imali za cilj ni na koji način ugroziti javno zdravstvo ili sigurnost naših sugrađana.
Hvala vam lijepa.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Uvaženi zastupnik Mirando Mrsić.

Mrsić, Mirando (SDP)

Hvala lijepo.
Gospodine premijeru u vašem odgovoru nema jedne riječi koja nosi milijun i pol tisuća građana RH a to je radnik. U svom odgovoru niti jednom riječju se niste osvrnuli na radnike. I kada govorite o tome da je načelo razmjernosti nešto što vas je vodilo onda bih rado vas napomenuo da smanjujete mogućnost sistematskih pregleda ljudi koji rade u buci. A to znači ovako. Da svake godine idu na pregled i da se spriječi da ogluše ili da budu nagluhi.
Da li je to ušteda ili ne? Da vam zorno kažem vi ministar Čorić i ministrica Dalić koja evo samo u svojem intervjuu se hvali da bi željela biti Margaret Thatcher hrvatska očito ne marite za zdravlje radnika.
Ugledajte se na međunarodne tvrtke u Hrvatskoj koje naše standarde zaštite na radu podižu na još veću razinu i imaju već i veće planove nego što zahtjeva naš Zakon o radu. Ako EU potiče jačanje zaštite radnika na radnom mjestu počnite i vi poštovati naše radnike, spomenite ih u vašem govoru i omogućite im dostojne uvjete rada kao što imaju radnici u ostalim članovima EU. Ali dosadašnja politika Vlade potvrđuje da je profit iznad zdravlja i da su po vama to hrvatski radnici zaslužili.
PDF