Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Grbin, Peđa, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala lijepa.
Slijedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Peđa Grbin.
Izvolite.

Grbin, Peđa (SDP)

Zahvaljujem vam gospodine potpredsjedniče.
Svoje pitanje upućujem ministru državne imovine, vrlo poštovanom kolegi Mariću.
Poštovani ministre, ne samo kao saborski zastupnik već i kao znanstvenik svoju ste karijeru gradili na jednom vrlo argumentiranom kritiziranju privatizacije koja je provođena u RH. Posebno ste aktivni u tom pogledu bili prošle godine tamo negdje u svibnju, mislim da će se svi sjetiti vaših izjava kako za određene odluke tadašnje Vlade donesene na telefonskoj sjednici ne samo da ne bi digli ruku, već da Vladi poručujete da makne ruke od Podravke.
E sada, zašto vas to pitam? Kao saborski zastupnik i kao znanstvenik stalno ste govorili o privatizacijama koje su se događale u RH i aktivnosti Vlade, međutim danas ste ministar državne imovine, danas ste vi zaduženi za upravljanje državnom imovinom, danas ste vi zaduženi za privatizaciju. I sada u trenutku kad se u RH najavljuje možda i najveći pojedinačni slučaj privatizacije u ovih 25 godina od vas resornog ministra nije čuti niti glasa.
E pa sada, kada ne odgovarate na upite novinara, kada ne odgovarate na zahtjeve postavljene po Zakona o pravu na pristup informacijama onda vjerujem da ćete meni kao saborskom zastupniku na aktualnom prijepodnevu odgovoriti na jedno izuzetno jednostavno pitanje, a pitanje za vas uvaženi ministre glasi: Da li podržavate privatizaciju HEP-a radi nacionalizacije INA-e?
Hvala.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovorit će uvaženi ministar Goran Marić.
Izvolite.

Marić, Goran (HDZ)

Hvala lijepa potpredsjedniče.
Cijenjeni zastupniče Grbin najprije mala ispravka, radi se o slučaju Končara kad su dionice Končara prodane na telefonskoj sjednici tada sam rekao ovdje da nikad ne bih digao ruku za takav način prodaje zbog brzine i zbog metodologije i zbog toga što se mogla postići znatno veća cijena i korist za RH.
Što se tiče INA-e i HEP-a najprije vam moram kazati da je INA oduvijek bila gospodarski gigant i poslovni subjekt od strateške važnosti. Takvi ekonomski centri moći zahtijevaju kompetenciju, stručnost i odgovornost, odgovornost prema tvrtki najprije, odgovornost prema radnicima, odgovornost prema svima u poslovnom sustavu i u konačnici odgovornost prema državi.
Nažalost u INA-i i na INA-i su nedorasli pojedinci i skupine izvršavali vježbe projektiranih šteta. I to za posljedicu ima da je INA traumatizirana ne samo od 2003. nego i znatno više od 25 godina.
Ekonomske zakonitosti, temeljni postulati čak i razuma, poslovni standardi su postali nepoželjni kad je riječ o INA-i već dugo vremena. Ali to i ne čudi kad je prije 13 godina sva upravljačka prava i proces odlučivanja dat dioničaru koji je tada imao samo 25% plus 1 dionicu. Ako se tome pridoda politika istih i istih čak pojedinaca ili skupina koja u jednom drugom strateškom društvu zadržava 30% ali se odriče prava bilo kakva odlučivanja i utjecaja na proces odlučivanja u tvrtki onda govorimo o izostanku različitih kriterija.
Takvim postupcima Vlada RH se odmicala od INA-e. Ova Vlada nije se odrekla od INA-e, nije se odrekla INA-e i to je nedvosmisleno potvrdio predsjednik Vlade. A predsjednika Vlade ne treba prevoditi sa hrvatskog na hrvatski.
I moj politički stav o INA-i je poznat, moj stav o potrebi i nužnosti reotkupa dionica INA-e je poznat kao što je poznat i o HEP-u. Uvijek sve odluke u HEP-u i oko HEP-a i sav proces odlučivanja treba biti u rukama države i država mora uvijek donositi odluke sama i samostalno. Ali podržavam uključivanje HEP-a i drugih poslovnih subjekata u proces reotkupa INA-e.
Ali moram vas upozoriti kao ministar državne imovine u koji ulazi i niz trgovačkih društava i onih koji kotiraju na burzi, na Zagrebačkoj burzi da moramo brinuti o nekoliko važnih pojedinosti – o informacijama koje dajemo dioničarima. O povlaštenim informacijama, o davanju povlaštenih informacija, ali i o upućenim osobama.
Svako moje komentiranje daljnje bi moglo dovoditi u zabludu investicijsku zajednicu i sve informacije u svezi tržišta kapitala su isključivo na regulatornom tijelu HANFA-e.
Hvala vam lijepa.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Uvaženi zastupnik Peđa Grbin.

Grbin, Peđa (SDP)

Poštovani gospodine ministre, moje je pitanje bilo jasno da jasnije nije moglo biti. A pitanje je glasilo: podržavate li privatizaciju HEP-a radi nacionalizacije INA-e?
S obzirom da se radilo o prijedlogu kojeg je iznio predsjednik Vlade i potpredsjednica Vlade koja sjedi do njega, na to ste pitanje mogli i trebali odgovoriti samo sa da ili sa ne.
Vi ste mi unatoč tome uzvratili jednom litanijom o pogrešnom načinu upravljanja INA-e. Međutim iz vašeg izbjegavanja jasnog odgovora ja ću izvući zaključak da vi očito namjeravate provesti odluku predsjednika Vlade, da vi očito namjeravate napraviti sve ono što je potrebno da bi se privatizirao HEP, strateško trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske i da vi očito kao ministar radite nešto što bi kao zastupnik osuđivali.
A primjer tome je i odluka iz svibnja 2016. godine koju ste napali. To nije bila samo odluka o privatizaciji Končara poštovani kolega Mariću. To je bila odluka kojom je status strateških trgovačkih društava skinut i ACI-u i Croatia Airlinesu i Podravci.
Tadašnjoj Vladi je trebalo 3 mjeseca da donese tu odluku koju je donijela na telefonskoj sjednici. Odavde iz ove dvorane sasuli ste paljbu po toj odluci kakve se ni mi iz oporbe ne bi postidili.
Ova Vlada je evo sada već tu i vi sjedite u njoj jedno tri mjeseca, ali to vama nije bilo dosta, da onu odluku koju ste popljuvali kolega Mariću, popljuvali, za koju ste rekli da je katastrofalna popravite.
E to govori o tome koliko ste vi vjerodostojni i koliki je kredibilitet sviju vas skupa.
Hvala.
PDF