Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Mesić, Jasen, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala lijepa.
Sljedeće pitanje će postaviti uvaženi zastupnik Jasen Mesić.
Izvolite.

Mesić, Jasen (HDZ)

Zahvaljujem lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade, gospođe i gospodo potpredsjednici i ministri, kolegice i kolege.
Imam pitanje za ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek. Poštovana ministrice i u političkim, programskim dokumentima, ali i u vašim nastupima više puta ste isticali važnost dva stupa kulture, kulture kao nacionalnog kulturnog identiteta, potrebe očuvanja nacionalnog, kulturnog identiteta u europskim integracijama ali isto tako isticali ste i doprinos koji kultura može i treba imati za hrvatsko gospodarstvo.
Nekoliko puta je podvučeno da se namjerava iz fondova EU financirati i veliki dio programa koji vode u tom smjeru postizanja ta dva cilja i to da će se fondovi koristiti i za realizaciju nužne i potrebne kulturne infrastrukture kao i za realizaciju onih programa koji će omogućiti veću participaciju građana posebno mladih i to ne samo u velikim hrvatskim urbanim centrima, nego i diljem Republike Hrvatske posebno u onim dijelovima koji su pretrpili velike štete i ljudske i materijalne u razdoblju Domovinskog rata.
Zanima me poštovana ministrice da konkretno odgovorite koji se koraci poduzimaju u tom smjeru kako bi se realiziralo ove ciljeve koje ste nekoliko puta već naveli?

Reiner, Željko (HDZ)

Odgovorit će uvažena ministrica Nina Obuljen Koržinek.
Izvolite.

Obuljen Koržinek, Nina

Hvala vam gospodine potpredsjedniče.
Poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani kolega Mesić kao što ste i sami rekli zapravo promatramo aktivnosti Vlade na dvije razine. Kao što znate održan je jedan vrlo kvalitetan sastanak sa svim hrvatskim županima u prosincu, cijele Vlade i župana i na tom je sastanku dogovoreno i razgovarano između ostalog o tome kako poboljšati koordinaciju u planiranju kulturnog razvoja. Tako da ćemo uspostaviti puno bolji sustav planiranja u odnosu na županije, gradove i općine, a kako bi se potaknuli svi oni na lokalnoj razini da kvalitetnije i bolje pripremaju projekte za financiranje u prvom redu iz europskih strukturnih fondova u cilju obnove i zaštite kulturne baštine.
Možda treba spomenuti evo prošli tjedan smo u Vukovaru obilježili završetak jednog velikog projekta obnove baštine Vukovar-Vučedol-Ilok gdje se pokazuje, deset godina je trajao taj projekt, kako se ulaganjem u kulturnu infrastrukturu mogu stvoriti preduvjeti za ravnomjerniji kulturni razvoj, za valorizaciju kulturne baštine i stavljanje u funkciju u prvom redu turističkog razvoja. Taj je projekt započet za vrijeme vlade 2006. godine, uspješno je nastavljen i u svim kasnijim vladama, a nastavit će se i u ovoj Vladi kroz projekt razvoja Arheološkog parka na području Vučedola koji će i dalje obogatiti kulturnu ponudu.
Međutim to je samo jedan dio, dakle jedan dio tamo gdje se kultura stavlja u funkciju gospodarskog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta ne samo direktno u kulturi nego i u svim onim djelatnostima koje kulturu prate.
Međutim s druge strane, drugi prioritet jednako važan je ravnomjeran kulturni razvoj u smislu dostupnosti kulture svim građanima. I tu posebno promatramo osjetljive kategorije, dakle posebno mlade i u tom smislu sada je i raspisan natječaj iz Europskog socijalnog fonda gdje je predviđeno 18 milijuna kuna za financiranje kulturnih aktivnosti i sudjelovanja u kulturnom životu za mlade s posebnim naglaskom na rubna područja, na područja u kojima nedostaje kulturnog života. A isto tako se planira do kraja godine raspisivanje javnog poziva isto tako iz Europskog socijalnog fonda Kultura za građane 54 plus.
Paralelno s tim i u proračunu Ministarstva kulture za ovu godinu otvorili smo posebnu stavku poticanja sudjelovanja u kulturi gdje ćemo provesti negdje pred ljeto prvi pilot projekt da vidimo koje su to aktivnosti koje su potrebne u hrvatskim gradovima i općinama da bi ih podržalo Ministarstvo kulture, a da bi svi građani mogli sudjelovati u kulturnom životu.

Reiner, Željko (HDZ)

Uvaženi zastupnik Jasen Mesić.
Izvolite.

Mesić, Jasen (HDZ)

Poštovana ministrice, zahvaljujem na odgovoru. Mislim da je potrebno i na ovakvim konkretnim mjerama i dalje ustrajati, da se na neki način istakne, možda nedovoljno poznata činjenica u hrvatskom društvu da kultura može pridonositi praktički i do 5% BDP-a u pojedinim državama, da je to cilj koji se može ostvariti upravo ovakvim programima koje ste sada u vašem konkretnom odgovoru naveli. A u konačnici uključivanjem građana starijih od 54 godine ili mladih umjetnika se stvara i razvija i čuva naravno i nacionalni kulturni identitet što bi nam trebala biti i neka misao vodilja u desetljećima koje dolaze.
Posebno mi je drago da ste spomenuli i da privodite kraju veliki projekt Ilok-Vukovar-Vučedol dakle projekt koji je koštao više stotina milijuna kuna, gdje je RH posebno služba zaštite dala veliki doprinos da se relativizira i Vukovar i hrvatsko Podunavlje i da mu se vrati ona kulturološki sjaj koji su tamo generacije hrvatskih građana stvarale praktički kroz stoljeća. A u konačnici siguran sam da će i ovaj projekt Vučedolskog arheološkog parka kojeg ste najavili doprinijeti turističkom razvitku, a samim time i gospodarskom oporavku jel radi se o jednoj fascinantnoj arheološkoj kulturi koja se danas prostire na 12 zemalja Europe, a da imamo njeno ishodište, njen fundament ovdje u hrvatskom Podunavlju tako da taj projekt zasigurno će dobiti svoju međunarodnu valorizaciju.
Hvala vam lijepa.
PDF