Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Mikulić, Andrija, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Petrov, Božo (MOST)

Hvala zastupniku Lackoviću.
Zastupnik Andrija Mikulić.

Mikulić, Andrija (HDZ)

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, poštovani članovi Vlade, kolegice i kolege zastupnici pa evo kad god razgovaramo s nekim gospodarstvenikom onda on kaže da je birokracija i pretjerano administriranje rak rana cijele situacije u gospodarstvu.
Pa na tragu toga Vlada je usvojila akcijski plan za administrativno rasterećenje. Taj plan najavljuje osnivanje, ispričavam se dakle pitanje upućuje uvaženoj potpredsjednici Vlade i ministrici gospođi Dalić. Dakle taj plan najavljuje osnivanje trgovačkih društava bez prevelikog administriranja, dakle elektroničkim putem bez pečata, bez bilježnika.
Ja vas pitam dokad možemo planirati takvo rješenje jer naši poduzetnici, odnosno gospodarstvenici već dugo vremena čekaju brzu uslugu bez papira kao što sam rekao bez nepotrebnog administriranja. I možemo li očekivati da će naši poduzetnici sve informacije o poslovanju dobiti na jednom mjestu putem jedinstvene kontaktne točke umjesto da lutaju među institucijama.

Petrov, Božo (MOST)

Hvala zastupniku Mikuliću.
Potpredsjednica Vlade Martina Dalić.

Dalić, Martina (Nezavisni)

Hvala lijepo.
Pa u pravu ste zastupniče Mikulić, jer upravo pitanje prevelike normiranosti, prevelikom administriranja i prevelikih troškova a koje je potrebno učiniti radi udovoljavanja razno raznim administrativnim obavezama predstavljaju značajan teret za poduzetnike i smanjuju konkurentnost našeg gospodarstva.
Zbog toga što udovoljavanje prenormiranim, predetaljnim i prekobrojnim obavezama u brojnim dijelovima našeg zakonodavstva izaziva što direktne troškove a također troši i vrijeme koje je ponovo trošak. Zbog toga ovaj akcijski plan predstavlja prvi korak u pravcu smanjivanja administrativnog tereta, smanjivanja nepotrebnih troškova, a da se istovremeno zadrže svi standardi i kvalitete poslovanja i kvalitete ispunjavanja društvene odgovornosti poduzetnika.
Stoga želim na samom početku naglasiti da 104 mjere koje donosi ovaj akcijski plan ne ukida i ne eliminira niti jedan standard, niti jednu obvezu koja je vezana uz javni interes i pravila poslovanja, ali način na koji se tim obvezama udovoljava ovim se akcijskim planom želi učiniti jeftinijim i jednostavnijim.
Akcijski stoga adresira 7 područja od kojih je jedno osiguranje potpunog elektroničkog otvaranja poduzeća što d.o.o.-a što jednostavnog d.o.o.-a. Također akcijski plan uključuje pojednostavljenja u području zaštite na radu, sanitarno-tehničkih uvjeta, trgovine i liberalizacije osobnih usluga.
Procijenili smo financijske učinke ovoga plana koristeći tzv. metodu standardnog troška koja je metoda koja se standardno primjenjuje u zemljama Europske unije i temeljem tako korištene metode i njezine sistematske primjene na ovih 7 područja procijenili smo da će ukupno rasterećenje od pojednostavljenja koje donosi ovaj plan se kretati oko milijardu i pol kuna na godišnjoj razini.
Što se tiče konkretno elektroničkog poslovanja i mogućnosti osnivanja poduzeća elektroničkim putem cilj je do kraja ove godine osigurati i tehničke i druge pretpostavke da se poduzeće može osnovati potpuno elektronički bez papira, bez javnobilježničke ovjere, bez biljega i bez žigova.
Već donesen Zakon o upravnim pristojbama omogućava da se sve upravne pristojbe plate elektronički bez potrebe da se lijepe one markice i oni biljezi, biljezi koji su nam dobro poznati. Sukladno tome akcijski plan to dalje razrađuje i oživotvoruje. Stoga očekujem da će posebno u sektoru usluga također biti moguće elektronički osigurati otvaranje i pokretanje poslovanja kroz jedinstvenu kontaktnu točku na kojoj će biti dostupne sve informacije i kroz koju će se moći obaviti cijeli posao. A jedinstvena kontaktna točka na sličan način kao i u drugim državama EU već postoji i već funkcionira u Ministarstvu gospodarstva.
Stoga će ova godina donijeti i niz daljnjih koraka upravo u ovom smjeru, u smjeru pojednostavljivanja poslovanja, smanjivanja troškova, poboljšanja poslovne klime što su kao što znate …
…/Upadica predsjednik: Vrijeme./…
… glavni ciljevi Vlade.
Hvala lijepo.

Petrov, Božo (MOST)

Hvala.
Zastupnik Andrija Mikulić.

Mikulić, Andrija (HDZ)

Poštovana potpredsjednice Vlade hvala vam lijepo. Zadovoljan sam na ovako silovitom i detaljnom odgovoru.
PDF