Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Bernardić, Davor, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Petrov, Božo (MOST)

Hvala zastupniku Miloševiću.
Zastupnik Davor Bernardić je sljedeći.

Bernardić, Davor (SDP)

Poštovani predsjedniče Sabora, svoje pitanje upućujem premijeru Republike Hrvatske gospodinu Andreju Plenkoviću.
Poštovani gospodine Plenković, tražim jasan nedvosmislen i sadržajan odgovor. Namjeravate li održati obećanje dato na Badnjak i povesti državu u kupnju dionica INA-e od MOL-a koji joj je do sad napravio puno štete.
Možete li garantirati da ćete održati to obećanje i danas i ovdje? Hrvatskoj javnosti i nama reći jasan plan kako to namjeravate učiniti.

Petrov, Božo (MOST)

Hvala.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Bernardić, cijenjene kolegice zastupnice i zastupnici. Pozdravljam vas na još jednom aktualnom prijepodnevu.
Hrvatska ima nekoliko strateških kompanija. Mislim da smo svi u hrvatskom političkom životu, u javnosti suglasni da je INA jedna od njih. Priča sa INA-om proteklih petnaestak godina izrazito je kompleksna i donijela je niz političkih, pravnih, gospodarskih, pa možemo reći i socijalnih i problema i otvorenih pitanja. Ova Vlada bavi se sa INA-om od prvog dana njenog mandata.
Kao što se sjećate nakon niza godina održali smo sastanak sa Upravom INA-e, održali konzultacije sa hrvatskim predstavnicima u Nadzornom odboru, sa hrvatskim predstavnicima Uprave INA-e, sa predstavnicima radnika INA-e.
Želimo da nakon presude arbitražnog suda u okviru Unicitrala u Ženevi svi zajedno postignemo široki politički konsenzus o otkupu udjela MOL-ovih dionica u INA-i. Mislim da je to dobro za hrvatsko gospodarstvo, mislim da je to dobro za INA-u, mislim da je to dobro za energetsku sigurnost i opskrbu Hrvatske.
Kada smo to najavili krajem prošle godine to nismo kazali zato što je to bila odluka koja se donijela ad hoc. To je bila inicijalna ideja od prvih rasprava unutar Vlade i rasprava između partnera koji čine ovu Vladu.
Smatramo da je u političkom smislu nakon niza otvorenih pitanja koja imamo sa mađarskom stranom i MOL-om to najbolje rješenje i za međudržavne odnose između Hrvatske i Mađarske, Mađarske koja je nama susjedna i prijateljska država. Smatramo da je to dobro za hrvatsko gospodarstvo i smatramo da je to dobro i za funkcioniranje INA-e kao vertikalno integrirane kompanije koja je dala veliki obol i u Domovinskom radu, koja mora u svom sustavu imati i rezerve plina i nafte, koja mora imati i rafinerije koje funkcioniraju i koja mora imati kvalitetan maloprodajni lanac.
Upravo stoga smo razmišljali o modelu koji bi bio najprimjereniji da generiramo sredstva za kupnju tih dionica, a bez stvaranja novog javnog duga.
Od svega što smo čuli u javnoj raspravi proteklih tjedana, ja još nijedan bolji, učinkovitiji model bez stvaranja javnoga duga, nisam čuo od ideje, inicijalne javne ponude 25% minus jedne dionice HEP-a.
To govorim stoga što oni koji poznaju korporativno upravljanje, koji poznaju Zakon o trgovačkim društvima znaju da upravo na taj način Hrvatska država kao vlasnik, 100%-tni vlasnik HEP-a, i sa 75% plus jednom dionicom zadržava sva ključna prava u upravljanju HEP-om, bez ikakve prodaje nacionalnoga bogatstva kako se to često moglo čuti proteklih dana.
Naprotiv, na taj način ostvarili bi više standarde korporativnog upravljanja ovom drugom strateškom kompanijom koja je danas profitabilna, koja je kvalitetna i koja bi na taj način mogla pomoći da otkupimo MOL-ove dionice u INA-i.
To je ideja, smatram da oko nje možemo razgovarati, mislim da je ova Vlada otvorena za dijalog sa svim akterima, da smo spremni saslušati i druge prijedloge, ali od svega što sam čuo i u stručnoj i u političkoj raspravi, ovo nam se u ime Vlade u ovom trenutku čini najprimjereniji model.
Hvala.

Petrov, Božo (MOST)

Zastupnik Bernardić.

Bernardić, Davor (SDP)

Poštovani, bojim se da nije bilo nikakve javne rasprave u vezi sa ovim prijedlogom koji ste iznijeli. Bojim se da ideja koju uporno zapravo ne želite do kraja podijeliti sa hrvatskom javnosti o tom modelu otkupa INA-e ne drži vodu.
Dakle, za novac koji možete dobiti od prodaje četvrtine HEP-a ne može se kupiti pola INA-e, to je svima jasno. Ali ako vi i dalje vjerujete da to možete napraviti onda nešto više znate od nas i od cijele hrvatske javnosti i s pravom možemo sumnjati da možda postoji još jedan tajni plan političara HDZ-a i premijera RH sa Mađarima, pogotovo zbog toga što ste najavili i preprodaju INA-e novom strateškom partneru nakon ove prodaje INA-e. I kada preprodajte INA-u, a za taj novac de facto kupujete tj. prodajte HEP da bi kupili INA-u onda to ima svoje posljedice.
Ono što se može i mora reći da HEP u ovom trenutku definitivno nije spremna za prodaju, dakle trebat će pune dvije godine barem HEP-u da bude spreman za IPO, ali HEP isto tako ima tri milijarde kuna kapitala koje može uložiti u akvizicije i u regiji, koje može uložiti u unapređenje poslovanja i HEP-u ne treba privatizacija, HEP-u treba odgovorna i sposobna uprava.
I nećemo dozvoliti da preko leđa INA-e otimate vrijednost HEP-a i na taj način ukoliko je riječ o preprodaji INA-e jer ako preprodavate INA-u onda de facto taj novac od HEP-a s njime krpate državni proračun za koji smo upozorili već prošle godine da je prenapuhan. Prenapuhan je, ostavili smo red, skresan deficit, Hrvatsku koja raste i sada na ovaj način posljedično prodajom HEP-a, a preprodajom INA-e de facto taj novac od HEP-a bi išao direktno u državni proračun.
Prema tome, umjesto da se kroje nekakvi tajni planovi … /Upadica Petrov: Vrijeme./ … za prodaju HEP-a i za kupnju INA-e pozivam vas da se o tome razgovara i da o važnim … /Upadica Petrov: Hvala./ … nacionalnim pitanjima konzultirate opoziciju.
Prva prilika je sutra … /Govornici govore u isto vrijeme./ … stručnu raspravu oko INA-e i oko hrvatske energetske neovisnosti i volio bih da se neko iz Vlade pridruži toj raspravi.
PDF