Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Milošević, Boris, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Petrov, Božo (MOST)

Ako ste suglasni počinjemo onda s postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika članak 132. do 139.
Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda.
Prvi na redu za postavljanje pitanja je zastupnik Boris Milošević.
Izvolite.

Milošević, Boris (SDSS)

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, poštovani članovi Vlade, poštovani kolegice i kolege zastupnici upućujem pitanje ministrici regionalnog razvoja i fondova EU gospođi Žalac.
Prije nekoliko dana u medijima smo imali priliku pročitati kako namjeravate osnovati na razini Vlade Savjet za projekt „Slavonije“
Tim Savjetom namjeravate osnažiti taj projekt kako bi mogli povući 2 i pol milijarde eura iz fondova Europske unije što je svakako pohvalno i to Slavonija zaslužuje.
Ali ja vas pitam za potpomognuta područja, dakle što vi kao ministrica i vaše ministarstvo namjeravate poduzeti kako bi operativno posvetili dužnu pažnju potpomognutim područjima. Jer kao što znamo bez pomoći države ta potpomognuta područja neće se moći ravnomjerno razvijati, a bez razvoja potpomognutih područja nema ni ravnomjernog razvoja Republike Hrvatske.
Hvala.

Petrov, Božo (MOST)

Zahvaljujem zastupniku Miloševiću.
Ministrica Gabrijela Žalac.

Žalac, Gabrijela (HDZ)

Poštovani zastupniče, poštovani zastupnici hvala vam na ovome pitanju.
Naime, mi u našem Ministarstvu regionalnoga razvoja planiramo otvoriti Upravu za potpomognuta područja čim prođe Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole koja je praktički vezana na donošenje Uredbe o ustroj u konačnici i sistematizaciji unutar našega ministarstva.
Time ćemo sigurno dodatnu pažnju dati zapravo na 264 jedinice lokalne samouprave koje pripadaju prvoj i drugoj skupini prema trenutnom indeksu razvijenosti koji će sigurno s novim indeksom razvijenosti rasti na još veću brojku.
Moram reći da pola Republike Hrvatske, pola teritorija Republike Hrvatske zapravo pripada potpomognutim područjima i smatram da posebnu pažnju trebamo posvetiti upravo tim krajevima.
Ono što svakako mogu ovdje reći je da u programu Vlade u mandatu 2016., dvadesete u poglavlju VIII. koji se odnosi na ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske mi smo predvidjeli donošenje Zakona o potpomognutim područjima kojim će se utvrditi naravno i podzakonski akti i program Vlade Republike Hrvatske za potpomognuta područja.
Ono što zapravo nije dobro bilo je da unutar Zakona o regionalnome razvoju je samo jedno poglavlje bilo potpomognuta područja. Smatramo da to trebamo izdvojiti u zaseban Zakon o potpomognutim područjima i time dati na važnosti upravo jedinicama lokalne, regionalne samouprave iz tih krajeva Hrvatske.
Isto tako želim ovdje naglasiti vam dio koji se odnosi na projekt Slavonija dijelom, isto tako ono što smo najavili idemo sa prijedlogom na Vladu za osnivanje Savjeta za projekt Slavonija koji će sigurno biti jedan motor, pokretač na razini Vlade RH i praćenje zapravo provedbe samog projekta koji prije svega generira sredstva iz europskih fondova, iz trenutnih operativnih programa ali isto tako i ostalih programa ministarstava koja su vezana za razvoj tih krajeva.
Isto tako vam moram reći da dio koji se odnosi na ovaj zakon koji će biti u trećem kvartalu sigurno u Hrvatskome saboru odnosi se isto tako na zamjenu zapravo Zakona o područjima posebne državne skrbi koji je već išao u šest izmjena i dopuna i smatramo da ćemo tim zakonom donijeti nekakva rješenja u konačnici koja će biti za dobrobit svih građana u ruralnim dijelovima RH.
Hvala.

Petrov, Božo (MOST)

Hvala.
Zastupnik Milošević.

Milošević, Boris (SDSS)

Poštovana ministrice, zahvaljujem na vrlo iscrpnom odgovoru. Smatram da samo formiranje Uprave za potpomognuta područja neće riješiti njihove probleme, ali smatram to jednim dobrim korakom naprijed.
Hvala vam.
PDF