Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Bedeković, Vesna, saziv: IX, sjednica: 2

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
23.11.2016.

Reiner, Željko (HDZ)

Sljedeće pitanje postaviti će uvažena zastupnica Vesna Bedeković.
Izvolite.

Bedeković, Vesna (HDZ)

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, moje poštovanje predsjedniku hrvatske Vlade gospodinu Andreju Plenkoviću i svim nazočnim ministricama i ministrima.
Moje pitanje jednim se dijelom podudara sa pitanjem koje je ranije već postavila uvažena kolegica Jerković gospodinu Plenkoviću a ja svoje pitanje upućujem ministru znanosti i obrazovanja prof.dr. Pavi Barišiću i želim dakle dobiti konkretan odgovor vezan uz nastavak kurikularne reforme.
Naime podsjetiti ću još jednom da je u programu HDZ-a i Vlade RH u mandatnom razdoblju od 2016. do 2020. godine predviđena provedba reforme obrazovanja u skladu sa najboljom europskom praksom koja će zajedno sa promicanjem cjeloživotnog obrazovanja omogućiti modernizaciju hrvatskog gospodarstva temeljenoga upravo na znanju.
Kao jedan od specifičnih ciljeva cjelokupne reforme obrazovanja ističe se upravo nastavak kurikularne reforme uz postizanje jednog šireg društvenog dogovora kroz uključivanje i uvažavanje različitih pristupa i različitih mišljenja kako bi se ostvarili reformski procesi temeljeni na kompetencijskom pristupu učenju i kompetencijskom pristupu obrazovanju.
I u tom je smislu u razdoblju od 16. lipnja do 15. studenog ove godine provedeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o predloženim kurikulskim dokumentima a tome je prethodila i provedena stručna rasprava.
Dakle gospodine ministre s obzirom da je 15. studenog istekao rok nakon kojega je završeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o predloženim kurikulskim dokumentima, molim vas da mi odgovorite kakav će biti daljnji slijed kurikularne reforme kao dijela cjelokupne reforme obrazovanja i da objasnite koji će biti sljedeći konkretni koraci i sljedeće konkretne aktivnosti koje će biti vezane za nastavak njene provedbe.
Zahvaljujem.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovoriti će poštovani ministar prof. Pavao Barišić.
Izvolite.

Barišić, Pavo

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, uvažene cijenjene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora.
Hvala lijepa gospođo zastupnice Bedeković na postavljenom pitanju.
Kao što ste u pitanju kazali prije tjedan dana, završilo je javno savjetovanje kurikulskim dokumentima a podsjetio bih također da je dva tjedna prije toga Povjerenstvo za izvješće o unapređenju reforme odgoja i obrazovanja također predalo svoje izvješće i kao što je predsjednik Vlade već spomenuo ovdje u očitovanjima stigao je brojni, stigla su brojna očitovanja na dokumente a najveći broj tih očitovanja odnosi se na prijedloge nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje i potom na prijedlog okvira nacionalnog kurikula.
Sada konkretno nakon provedenog javnog savjetovanja slijedi temeljita analiza pristiglih očitovanja a potom dorada dokumenata i sukladno očitovanjima izrada izvješća o provedenom savjetovanju. Vlada RH polazi od stajališta da je obrazovanje jedan od kotača razvoja ljudskih potencijala u RH, isto tako da je riječ o javnom dobru koje ima nedvojbeno nacionalni prioritet. Zato unapređenje sustava odgoja i obrazovanja ostaje predmetom od strateške važnosti kako za razvoj društva tako i za razvoj gospodarstva i osobni razvoj svih građana RH.
Ovdje bih posebno napomenuo da se izdvaja cjelovita kurikularna reforma ali ona je samo jedan od 8 temeljnih ciljeva strategije koju je donio ovaj visoki Sabor i ti se ciljevi odnose na rani predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje ali treba pri tome napomenuti da je provedba te reforme povezana sa podizanjem kvalitete rada i društvenog ugleda učitelja. Isto tako unapređenjem razvojnog potencijala odgojno obrazovnih ustanova, zatim razvojem cjelovitog sustava potpore učenicima koji bi trebali biti u središtu tog procesa naobrazbe, isto tako ujednačavanjem i podizanjem pedagoških standarda i uvođenjem sustava kvalitete.
Ono što bih posebice istaknuo to je da je dosadašnja rasprava u kurikulskoj reformi pokazala veliku zainteresiranost javnosti za promjene u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu tako da je tu, možemo kazati postignut određen opći društveni konsenzus i to pokazuju rezultati ove stručne javne rasprave. Dakle prije toga imali smo u stručnoj raspravi preko 3 tisuće priloga a sada 712 priloga što pokazuje visok stupanj osviještenosti i angažmana struke oko kurikulske reforme. I u svezi sa navedenim s time konkretno završavam.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja sada će izraditi novi akcijski plan i u tom sklopu onda nastojati dovršiti javnu raspravu, uskladiti kurikulske dokumente s očitovanjima zainteresirane javnosti, zatim pripremiti se za provedbu kurikula u osnovnim i srednjim školama, pripremiti osposobljavanje odgojno-obrazovnih djelatnika i pripremiti projekt potpore provedbi cjelovite kulurikularne reforme u okviru operativnog programa Europskog socijalnog fonda i na koncu uskladiti zakonodavni okvir i kurikulske reforme zašto ćemo moliti naravno i ovaj Visoki dom Hrvatski sabor.
Hvala lijepa.
PDF