Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 3

PDF

13

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
25.09.2020.
Idemo sada na Izbor, imenovanja i razrješenja, molio bih predsjednicu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nadu Murganić da podnese Izvješće. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedniče HS-a, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za Hrvate izvan RH Hrvatskoga sabora; razrješuje se članica odbora Ankica Zmajić, a za člana odbora bira se Mato Čičak.
Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode HS-a; za članicu odbora bira se Ankica Zmajić, a dužnost člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode HS-a prestaje obnašati Dražen Barišić zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za regionalni razvoj fondova EU-e HS-a; za člana bira se Mato Čičak, a dužnost člana odbora je prestao obnašati Dražen Barišić.
Prijedlog Odluke razrješenju zamjenice člana i imenovanje zamjenika člana Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini Vijeća EU; razrješuje se zamjenica člana izaslanstva dr. Marija Selak-Raspudić, a za zamjenika člana izaslanstva bira se dr. Nino Raspudić.
Ove odluke objavit će se u Narodnim novinama i stupit će na snagu danom donošenja.
Zahvaljujem.
Otvaram raspravu. Ako se nitko ne javlja, zaključujem raspravu pa dajem na glasovanje predložene odluke. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 116 zastupnika, 114 za i 2 suzdržana te su donesene odluke kako je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

13

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
15.10.2020.
Idemo na sljedeću točku, Izbor imenovanja i razrješenja:

- Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora;

Predlagatelj je Kluba zastupnika SDP-a na temelju čl. 32., 172. i 272. Poslovnika HS-a. Molim predstavnika predlagatelja da dodatno obrazlože prijedlog, uvažena zastupnica Mirela Ahmetović.
Poštovani potpredsjedniče HS-a, kolegice i kolege.
Pa s obzirom da je zastupniku Rajku Ostojiću zastupnički mandat stavljen u mirovanje s danom 14. listopada, Klub zastupnika SDP-a predložio je da se za potpredsjednicu HS-a izabere zastupnica Sabina Glasovac.
Hvala lijepa.
Zahvaljujem predstavniku predlagatelja. Otvaram raspravu.
Je li se netko javlja za raspravu? Ne.
Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.
Nastavljamo sutra u 9,30 Izvješćem o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2019.
Evo, laku vam noć.

SJEDNICA PREKINUTA U 19,20 SATI.

13

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
16.10.2020.
Idemo sada na izbor, imenovanja i razrješenja. Molim predsjednicu Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, kolegicu Murganić da podnese izvješće.
Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora.
Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove sabora RH…

. / .

… na svojoj sjednici donio je prijedlog o imenovanju predsjednice i prestanku mandata predsjednice Odbora nagrade Ivan Filipović.
Za predsjednicu odbora predlaže se doktorica Vesna Bedeković i prestaje mandat dosadašnjoj predsjednici dr. Ireni Petrijevčanin Vuksanović.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Za članove i za predsjednika predlaže se za predsjednika Darko Sobota, za članove Anamarija Blažević, Goran Ivanović, Ivan Budalić, Nikša Vukas, Željko Sačić, Vilim Matula.
Za člana iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dipl.ing. Damir Borović.
Time prestaje i mandat mr. Pavi Šašlinu također iz ovog ministarstva.
Članove državnog povjerenstva na prijedlog ministarstava mr. Krešimir Dragić, Nataša Vešligaj, Sanja Krnić Bastać, Miro Macan, mr. Jasna Divić i Krešimir Frančić.
Također predstavnik osiguravajućeg društva koji, prestaje im, ne prestaje im mandat budući su izabrani i mandat im prestaje 14. lipnja 2023. godine.
Prijedlog Odluke o imenovanju člana savjeta javne ustanove spomen područja Jasenovac, imenuje se za člana savjeta Krešimir Ačkar, zastupnik Hrvatskog sabora.
Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata člana nadzornog odbora Financijske agencije, za članicu se predlaže Grozdana Perić predsjednica Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora i mandat Antuna Klimana je prestao 22. srpnja 2020. godine.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u nadzorni odbor za člana predlažu se Žarko Tušek, Predrag Štomar i dr. Siniša Hajdaš Dončić, a za zamjenike članova Grozdana Perić, Branka Juričev Martinčev i Sanja Radolović.
Prijedlog Odluke o izboru članova savjeta za robne zalihe, za članove savjete iz redova zastupnika Hrvatskog sabora biraju se Ante Sanader, Anja Šimpraga i dr. Milan Vrkljan.
Prijedlog Odluke o imenovanju Nacionalnog vijeća za vode, za predsjednika Nacionalnog vijeća za vode iz reda zastupnika imenuje se Tomislav Klarić, a za članove nacionalnog vijeća iz reda zastupnika imenuje se Ante Bačić, Stipan Šašlin, Ivan Radić i Vladimir Bilek.
Zahvaljujem kolegici Murganić, otvaram raspravu, zatvaram raspravu i dajem na glasovanje predložene odluke.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 103 zastupnika i zastupnice, 102 za, 1 suzdržani i sve odluke donesene su kako je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Nastavljamo s točkom izbor, imenovanja i razrješenja pa molim potpredsjednika Odbora za pravosuđe kolegu Krunoslava Katičića da podnese izvješće.
Izvolite.
Poštovani predsjedniče sabora, kolegice zastupnice i kolege zastupnici evo u ime Odbora za pravosuđe podnesem izvješće o i predlažem dvije odluke o imenovanju, jedna je 2 člana Državno odvjetničkog vijeća iz reda zastupnika RH, to će biti prva točka. Održana je, Odbor za pravosuđe je održao svoju sjednicu dana 16. listopada i na predmetni poziv pristigla su 2 prijedloga. Odluka je donesena jednoglasno pa stoga predlažem da se odluka o imenovanju da za članove Državno odvjetničkog vijeća iz reda zastupnika se imenuje dr.sc. Zlatko Hasanbegović i gospođa Ermina Lekaj Prljaskaj.
Druga točka je, također se radi o imenovanju 2 člana sada Državnog sudbenog vijeća iz redova zastupnika Hrvatskog sabora. Na istoj sjednici je održana je rasprava također su pristigla samo 2 prijedloga. Odluka je donešena jednoglasno pa stoga će predlaže se da se iz redova zastupnika u Državno sudbeno vijeće imenuje gospodin Arsen Bauk i gospodin Dražen Bošnjaković.
Zahvaljujem kolegi Katičiću, otvaram raspravu, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje navedene odnosno predložene odluke.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovao 101 zastupnik i zastupnica, 100 za, 1 suzdržan i donesene su odluke kako je predložio Odbor za pravosuđe.
Idemo sad i na zadnju odluku.
Temeljem Prijedloga Odluke o izboru potpredsjednice Hrvatskog sabora, predlagatelja Kluba zastupnika SDP-a, dajem na glasovanje nakon što je rasprava zaključena Prijedlog Odluke o izboru kolegice Sabine Glasovac za potpredsjednicu Hrvatskog sabora.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 102 zastupnika i zastupnice, 102 glasa bila su za, tako da je donesena odluka kako je predložio Klub zastupnika SDP-a.
Čestitam novoj potpredsjednici na izboru na ovu časnu poziciju i želim joj puno uspjeha i kvalitetne suradnje sa ostalim članovima Predsjedništva Hrvatskog sabora. /Pljesak./
Ovime smo došli do kraja ove sjednice, kao što je najavljeno sjednica iduća započeti će 4. studenog.
Hvala vam svima.
Doviđenja.

SJEDNICA JE ZAVRŠENA U 13,58 SATI.
PDF