Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: IX, sjednica: 14

PDF

132

  • Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018., Predlagatelj: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
31.10.2019.
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018.g.
Podnositeljica je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.
O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika HS.
Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak:
Prihvaća se godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018.g. Molim glasujmo.
Utvrđujem da je većinom glasova 89 za, 3 suzdržana i 7 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.
PDF