Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: IX, sjednica: 14

PDF

123

  • Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda, drugo čitanje, P.Z. br. 768
24.10.2019.
Slijedeća točka dnevnog reda je:

- Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda, drugo čitanje, P.Z. br. 768.
Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 207.a Poslovnika Hrvatskog sabora.
Temeljem navedenog članka 207.a Poslovnika propisano je da se zakoni koji su u skladu sa Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori i u pravilu se donose u jednom čitanju.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Želi li predstavnica predlagatelja državna tajnica gđa. Majda Burić dati dodatno obrazloženje?
Želite? Izvolite.
Državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava gđa. Majda Burić daje dodatno obrazloženje zakona.
Izvolite.
Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnici i zastupnice u Hrvatskome saboru.
Dakle na tripartitnom sastanku na kojem su sudjelovali Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te socijalni partneri a koji je održan u Zagrebu 27. ožujka 2018. godine zaključeno je kako je potrebno pristupiti ratifikaciji Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda br. 144. i to iz 1976. godine.
Naime, ovu je Konvenciju do sada ratificiralo 149 država članica Međunarodne organizacije rada i gotovo sve države članice EU.
Slijedom svega toga Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pripremilo je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda. Konvencijom se propisuje obaveza državama članicama da provode postupke savjetovanja između predstavnika Vlade i reprezentativnih udruga poslodavaca i radnika i to o pitanjima koja se odnose na aktivnosti Međunarodne organizacije rada na način sukladan nacionalnoj praksi.
Obaveza savjetovanja postojati će za ispunjavanje upitnika, izradu redovitih izvješća o ratificiranim ali isto tako i o neratificiranim konvencijama, podnošenje usvojenih instrumenata i za sve ostale aktivnosti koje proizlaze iz statuta mora odnosno Međunarodne organizacije rada.
Ratifikacijom ove Konvencije RH postati će stranka sve 4 upravljačke i svih 8 temeljnih Konvencija Međunarodne organizacije rada.
Hvala.
Na vaše izlaganje imamo dvije replike.
Prvi je kolega Maras.
Izvolite kolega Maras.
Hvala lijepo.
Gđo. Burić, mene zanima jedna stvar, govorimo danas o Konvenciji o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda, zanima me kakvi su to standardi u RH pogotovo kada se govori o razgovorima sa sindikatima i poslodavcima kada imamo u ovom trenutku štrajk u osnovnim i srednjim školama a premijer i Vlada RH se prijete da taj štrajk neće biti plaćen.
Recite mi da li možete ovdje ispred Vlade RH garantirati da će učiteljicama i učiteljima u osnovnim i srednjim školama taj štrajk i njihova opravdana borba za njihova prava jer su podcijenjeni, znači njihov koeficijent je daleko zaostao za nekim drugima koje Vlada promovira u razno raznim ministarstvima da li garantirate da će njima njihov štrajk biti plaćen?
Hvala lijepo.
Odgovor, izvolite.
Poštovani g. Maras, dakle ono što moram posebno podcrtati jest da je naša namjera i želja aktivni socijalni dijalog, isto tako sve u cilju rješavanja gospodarskih i socijalnih pitanja.
Također moram vas podsjetiti da je ova Vlada u svega tri godine povećala plaće za 240 tisuća javnih i državnih službenika za 11,5% sa namjerom za dalje povećanje od 6,12%. A isto tako moram podsjetiti da u razdoblju kada ste vi bili ministar nije bilo povećanja plaće ni za učitelje, ni za liječnike, niti za policajce a osim toga ukinuli ste i božićnice i regrese što je ova Vlada Andreja Plenkovića vratila.
Osim toga u ponedjeljak opet sjedamo sa našim socijalnim partnerima za stol, konkretno u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, sastanak sa javnim i državnim, sindikatima, predstavnicima sindikata.
Hvala.
Hvala.
Replika br. 2 kolega Vlaović.
Hvala.
Poštovana državna tajnice.
Usvajajući ove konvencije međunarodne mi želimo ojačati poziciju radnika u RH. Pa jedno od osnovnih prava je pravo na rad a drugo ono što proizlazi iz rada je plaća za obavljeni rad.
Pa vas pitam koliko još ima tvrtki u Hrvatskoj koje ne isplaćuju plaće za obavljeni rad radnicima, koliko je to radnika a pitam vas s razlogom jer evo od jutros od 7h štrajkaju i djelatnici grupe Đuro Đaković u Slavonskom Brodu, njih više od 600 jer za rujan nisu primali plaću a država je suvlasnik odnosno suosnivač ove grupe.
Pa vas pitam kako je to moguće i zašto je to, se Vlada ne reagira da se osiguraju sredstva za plaće radnika Đure Đakovića i drugih tvrtki gdje je država suvlasnik a ne isplaćuju se plaće.
Izvolite, odgovor.
Zahvaljujem.
Dakle vezano uz vaše pitanje dozvolite da sve informacije koje ste tražili naknadno dostavimo budući da se ipak radi o inspekcijama koje su pod ingerencijom Državnoga inspektorata a ne više inspektorata koje je svojevremeno postojalo u Ministarstvu rada, sada je to sve pod kapom Državnoga inspektorata.
Hvala.
Hvala i vama.
Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?
Kolica Jelkovac, kolega Maras?
Vi želite riječ?
Da, da, izvolite, samo pitam.
Kolega Maras u ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Hvala lijepa.
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora na 50.-oj sjednici održanoj 16. listopada 2019. godine raspravlja o Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda koje je predsjedniku Sabora podnijela Vlada 10. listopada i Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 83. Poslovnika kao matično radno tijelo.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo kako se predloženim zakonom potvrđuje Konvencija te se na taj način pokazuje predanost temeljnim vrijednostima Međunarodne organizacije rada koja ove godine slavi 100 godina svog djelovanja.
Socijalni partneri suglasni su da je potrebno pristupiti ratifikaciji čime se daje podrška međunarodnom ugovoru koji se već primjenjuje na gotovo cjelokupnom području europskog gospodarskog prostora.
U raspravi je podržano donošenje ovog zakona i nakon rasprave Odbor je jednoglasno sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda.
Hvala lijepo.
Hvala i vama.
Otvaram raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda.
Prvi prijavljeni u ime Kluba zastupnika HDZ-a je kolega Mladen Karlić.
Izvolite kolega.
Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajniče sa .../Govornik se ne razumije./..., cijenjene kolegice i kolege.
Evo pred nama je jedna Konvencija koju smo svi složni da treba prihvatiti ali i ono u nekoliko stvari naglasiti da RH kao članica EU Međunarodne organizacije rada ima obvezu štiti i promicati prava radnika te njihovih organizacija.
Sloboda sindikalnog udruživanja jedan je od oblika opće slobode udruživanja koja pripada među temeljne slobode čovjeka. Ostvarivanje navedene slobode temeljni je preduvjet za uspostavu kvalitetnog sustava industrijskih odnosa te za mogućnost sudjelovanja radnika i njihovih organizacija u kreiranju gospodarskog i socijalnog procesa.
U RH postoji relativno duga tradicija tripartitnog socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini ali ipak i još uvijek se povremeno javljaju nerazumijevanja i nesporazumi između sudionika i ostatka javnosti a vezano uz neke procese i ulogu sudionika u tom socijalnom dijalogu.
Radnik kao pojedinac u pravilu ne raspolaže socijalnom snagom osim u nekim iznimnim slučajevima i nema baš moć pregovaranja zato obično prihvaća uvjete rada koje nudi poslodavac. Stoga na strani svijeta rada snaga leži u kolektivnoj moći. Poslodavac pojedinac predstavlja akumulaciju materijalnih i ljudskih izvora odnosno u socijalnom smislu tvrtka je sama za sebe kolektivna moć.
Neusporedivo jača snaga poslodavca na tržištu rada može za radnike stvoriti neljudske uvjete života i rada. Na taj način se stvara eksploatirano radništvo i to može biti prijetnja javnom poretku i sigurnosti države.
Radi izbjegavanja ovakvog razvoja događa te kao posljedica shvaćanja nejednakosti i snaga na tržišta rada između poslodavca i radnika na Mirovnoj konferenciji u Versaju 1919. osniva se Međunarodna organizacija rada sa zadaćom podupiranja država u kreiranju ravnopravnog zakonodavstva i drugih propisa kojima bi se osigurali humani uvjeti rada, života i rada radnika.
Jedno od sredstva koje bi donekle utjecalo na uspostavu ravnopravnosti u pregovaračkim pozicijama, svijeta rada i svijeta kapitala je sloboda udruživanja u reprezentativne organizacije. Jedino na taj način radnici mogu donekle ravnopravno postaviti se poslodavcima na ekonomski jačoj strani na tržištu rada.
Stoga je Međunarodna organizacija rada imala presudnu ulogu u vidu potpore državama članicama radi poduzimanja mjera nužnih za uspostavu i promidžbu načela slobode, udruživanja u njihovom nacionalnom, suverenom, državnom području.
S aspektima međunarodnog radnog prava poseban značaj imaju konvencije i preporuke kao ishod normativnih djelatnosti Međunarodne organizacije rada.
Osnovu organizacijske strukture Međunarodne organizacije rada čine tri glavna stalna tijela, Međunarodna konferencija rada, upravno tijelo i međunarodni ured rada. Tripartitni sustav nacionalnog predstavništva omogućava zastupljenost državnih, radničkih i poslodavačkih interesa, tripartitnost kao karakteristika strukture nacionalni povjerenstava, država članica Međunarodne organizacije rada jedinstvena je u međunarodnim odnosima koji je pridonio uspješnom djelovanju organizacije.
Naželo tripartizma i kreiranje socijalne pravde nije moguće u potpunosti ostvariti ako i poslodavci i njihove organizacije također ne uživaju slobodu udruživanja. Prema tome i poslodavci imaju pravo po slobodnom izboru temeljiti udrugu poslodavaca te se u nju učlaniti.
Kako bi se načelo tripartizma u potpunosti ostvarilo nužno je postići ravnopravnost i neovisnost kako sindikata tako i udruge poslodavaca. Jedino uz ravnopravnu zastupljenost svih strana moguće je kreirati kvalitetne gospodarske i socijalne politike koje će biti usmjerene podizanju socijalne pravde.
RH kao članica Međunarodne organizacije rada od svog osamostaljenja a na temelju notifikacija o sukcesiji stranka je niza Konvencije i preporuka Međunarodne organizacije rada.
RH stranka je svih 8 temeljnih konvencija Međunarodne organizacija a uz navedene temeljne konvencije stranka je i 3 od 4 upravljačke konvencije. Jedina neratificirana upravljačka konvencija jest Konvencija o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda.
Opća Konferencija Međunarodne organizacije rada održana '76. godine usvojila je u Ženevi Konvenciju o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda kao važnu upravljačku konvenciju, usmenu promociju djelotvornih konzultacija između javnih vlasti i reprezentativnih organizacija poslodavaca i sindikata na nacionalnoj razini.
U okviru tripartitnih konzultacija i socijalnih dijaloga koji se u RH odvijaju kroz institucionalni okvir djelovanja Gospodarskog socijalnog vijeća i njegovih povjerenstava u ožujku 2018. u Zagrebu je održana Tripartitna konferencija o predmetnoj Konvenciji na kojoj je suglasno usvojen zajednički zaključak o potrebi njezine što brže ratifikacije.
Sudionici nacionalne tripartitne rasprave o ratifikaciji konvencije bili su i Ministarstvo rada i mirovinskoga, HUP i četiri sindikata hrvatska. Suglasno su zaključili da je potrebno što prije pristupiti ratifikaciji ove Konvencije.
Cilj ovog zakona je pokazati predanost temeljnim vrijednostima Međunarodne organizacije rada koja ove godine slavi 100 godina svog djelovanja potvrđivanjem ove Konvencije uspostavom tripartitnog mehanizma promocije provedbe međunarodnih standarda rada, Međunarodne organizacije rada o svim fazama njezinih aktivnosti.
Ovim zakonom potvrđuje se konvencija kao i njezine odredbe u smislu Članka 141. Ustava RH, postalo dio unutarnjeg pravnog poretka RH, uskladili bi se u tom međunarodne organizacije rada i zbog toga će Klub HDZ-a podržati što prijašnju ratifikaciju ove konvencije.
Hvala.
Hvala i vama.
Možete, možete ostati ovdje ne morate otići jer je, sada ćete govoriti o Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda i to u ime SDP-a.
Izvolite.
Hvala lijepa.
Pardon, pardon, pardon …
Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče.
Kolegice i kolege zastupnici…
Gospodin Maras, gospodin Maras.
… a dobro strpit će se Miro.
Digo je ruku, nisam vidio, nisam vidio.
Kolegijalno izvolite samo.
Ne, ne, čekajte, čekajte.
Izvolite.
Hvala lijepo.
Potpredsjedniče tražim stanku u ime Kluba MOST-a od 10 minuta o ovome konačnom prijedlogu zakona o promicanju međunarodnih radnih standarda jer se moramo konzultirati jer je ovo vrlo značajna tema poglavito u okolnostima gdje su svi radnici u RH povrijeđena njihova prava, gdje nemamo u biti radnika jer štetna politika Hrvatske vlade prema radnicima koji se uglavnom iseljavaju kao što sam rekao da je politika ciljana, da radnici poglavito stručni osobe od medicinskog osoblja odlaze u treće zemlje i na temelju toga Hrvatska vlada uprihoduje 2,4 milijarde kuna ili 5% BDP-a, što je najštetnija odluka po pitanju RH i ciljanog iseljavanja naših radnika.
Šta to znači? Da 5% sredstava naši radnici, naš narod iz BDP-a 14, znači 2,4 milijarde EUR-a ili 18 milijardi kuna šalje svojim obiteljima ovdje taj se novac troši. Ali to je ciljana politika, znači nema veće štete za ove mlade ljude nego kad ih se iseli, ali to je politika trenutno, trenutno dobra za naša radnička, kao da se hvali premijer kako ima veliku dobit, BDP, izravnanje svih računa. Međutim činjenica je da su ugrožena radnička prava i da se provodi politika kao i '60. godina, politika iseljavanja naših ljudi koji šalju devize, samo što su onda bili organizirani vlakovi, koji rade u trećim državama šalju devize ovdje i novac se troši.
Radnička prava se ne mogu štititi štetnim zakonima po pitanju radnika. Od Dalmatinke pa do Đure Đakovića.
Hvala lijepo gospodine Bulj, naravno da ću vam dati 10 minuta, ali nakon toga što će govoriti gospodin Maras jer je već bio počeo govoriti, a poslije ćete se moći konzultirati još bolje. Jel da?
Izvolite gospodin Maras.
Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče.
Kolegice i kolege zastupnici, Klub zastupnika SDP-a će podržati Prijedlog Zakona o potvrđivanju konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda. Naravno i u okviru toga što se pokazuje sa prihvaćanjem te konvencije koja je usput budi rečeno prihvaćena u gotovo svim zemljama EU odnosno Europe čak i šire od EU i Hrvatska nažalost među zadnjima potvrđuje tu konvenciju, ali bolje ikad nego nikad i na taj način pokazujemo da barem iz pozicije deklarativnog odnosno želje da smo predani temeljnim vrijednostima Međunarodne organizacije rada koja usput budi rečeno, sada ove godine slavi 100 g. postojanja.
Nažalost kolegice i kolege, danas u RH nemamo standarde s kojima bi mogli biti zadovoljni iz pozicije tripartitnog razgovora odnosno konzultacija i sa te strane vidimo kako nažalost hrvatska Vlada pokušava jeftinim PR trikovima i populizmom izaći iz problema koji je objektivan, ovdje govorimo još jednom o štrajku u srednjem i osnovnom obrazovanju odnosno njihovom zaostajanju u plaćama gdje premijer Plenković jednostavno zbog svog stava i zbog toga što jednostavno ne može prihvatiti da nije upravu, radi jednu krucijalnu pogrešku i diže plaće svima, na taj način opterećujući hrvatske građane koji plaćaju poreze, hrvatske poduzetnike koji uplaćuju poreze i na neki način ne uvažavajući i sugestiju hrvatskih građana koji nisu da se digne svima nego da se ispravi nepravda prema određenim zaposlenicima u javnom sektoru. Konkretno, učiteljima, konkretno, medicinskim radnicima, sestrama, konkretno svima onima za koje hrvatski građani vide da vrlo vrijedno svakodnevno doprinose kvaliteti njihovog života.
I nažalost tu komunikacije nema, znači Vlada tu ne pokazuje, meni je žao šta je naša državna tajnica, evo sada ima tu naučenu rečenicu, dvije, koju ponavlja kao da su navinuti u HDZ-u, da su oni digli plaće 11% i onda uspoređuje neusporedivo.
Znači uspoređuje 2019. odnosno 2020. g. sa 2014. ili čak 2012. g. Pa gledajte, ove godine kada dođe državni proračun, mi ga još nismo vidjeli ali za pretpostavit je da će u prihodovnoj strani biti negdje na 140 milijardi ili možda koju milijardu kuna više. To je kada se komparira čak 27, 28 milijardi više nego šta je bilo 2015. a preko 30 milijardi više nego šta je bilo 2012. g. i onda će premijer Plenković reći nema novca, znači mi smo se rastegli koliko možemo itd.
Stvar je prioriteta, da li su prioriteti ostvarivanje novih prava u mirovinskom sustavu koje forsira HDZ, koje HDZ gura i pojavljuju se novi ratnici nakon 25 g., nakon šta je rat završio, da li je prioritet kupnja nove eskadrile F16 aviona, da li je prioritet trošiti javni novac na stvari po mojem mišljenju na koje se ne bi trebale trošiti, a u hrvatskoj državi ih ima jako puno pa i nova zapošljavanja u javnom sektoru na none načelnike sektora u ministarstvima. Znači to je sve ono šta je prioritet nažalost HDZ-u a svi oni koji su danas u štrajku i koji najavljuju podršku ovima koji se bune opravdano jer je nerazumno zbog čega im se nije htjelo izać u susret i izdvojiti nešto malo manje od 400 milijuna kuna, nego sve upravo suprotni potrošilo 3,5 puta više samo da bi premijer rekao ne, nije po vašem, nego je po onome što sam ja rekao i sve se to odvija u situaciji gdje nema uopće tripartitnih konzultacija, znači sindikati su tu isključeni, nitko ih uopće nije ni pozvao, oni imaju press konferenciju svaki dan, jučer su imali pred Vladom RH, znači tu nema nikakvih razgovora a da nema razgovora ni oko drugih stvari, pokazuje i povlačenje Zakona o radu koje je bilo na sjednici odbora prije 2 tj. kada je gđa. državna tajnica došla tamo jer nitko nije u Hrvatskom saboru uopće znalo da je Vlada povukla te zakona a najmanje su znali oni koji su tamo predstavnici i poslodavaca i sindikata s kojima bi oni trebali te stvari razgovarati i dogovarati i to vam pokazuje samo kolika je razina razgovora, koliko se uvažava socijalne partnere, koliko u biti ima volje u Vladi RH da naprave određene stvari kako bi kod nas konačno stvari krenule na bolje a koliko se u biti radi od danas do sutra paušalno i u biti bez ikakvog suvislog koncepta gdje jednostavno ne znate šta će se sutra premijer Plenković ili netko drugi sjetiti u Vladi RH i donijeti odluku koja nema veze ni sa čime.
Tako da znači ova naravno rasprava je malo šira od onoga što konkretno piše u ovom zakonu odnosno ovoj konvenciji i potrebno je ja bi rekao, na neki način progovarati o temama koje su otvorili ovdje i kolege zastupnici, nevjerojatno je da u RH danas imamo državnu tvrtku a nije to jedina, .../Govornik se ne razumije./... odašiljači u gradu Zagrebu su otišli u stečaj također, 100, 150 zaposlenih mjesecima nije primalo plaću, državnu firma Đuro Đaković danas u Slavonskom Brodu isto nisu primili plaću, neko vrijeme je situacija bila takva i u državnim brodogradilištima, znači država vlasnik ne isplaćuje plaće radnicima koji rade u njenim tvrtkama, to vam dovoljno govori koliko je ova u biti Vlada predana provedbi međunarodnih radnih standarda a standard je da kad radiš, dobiješ naknadu, plaću za taj posao.
Znači osnova svega je pravo na rad, to je jedna od ustavnih vrednota i dostojanstven život i plaću koju možeš dobiti na osnovu tog rada, koja bi trebala također bit dovoljna za dostojanstveni život.
Ukoliko država ne isplaćuje plaće u svojim tvrtkama, kako onda uopće ima obraza bilo tko iz Vlade, pričati o ne znam kakvim povećanjima plaće, kakvim standardima. Nevjerojatno je uopće da ovo imamo danas na dnevnom redu koje koincidira sa 600 i nešto radnika Đure Đakovića koji ne dobivaju plaću. I sa te strane, naravno da bi voljeli da u RH nema takvih situacija da se što manje ljudi izlažu ja bih rekao nepotrebno takvim stresovima jer tih 600 ljudi u ovom trenutku razmišljaju o svojim egzistencijama, o tome kako će danas sutra prehraniti svoje obitelj i osigurati određena sredstva da bi mogli njihove obitelji živjeti, školovati se i na neki način imati normalan život.
Tako da iako ćemo podržati ovaj zakon, moramo istaknuti da nismo zadovoljni standardima koje Vlada RH na ovom području održava. Znači nismo zadovoljni ni sa situacijom o kojoj sam malo prije rekao da ljudi u državnim tvrtkama, u bilo kojoj tvrtki ali kada se radi o državnim tvrtkama, to je još teže kada se ne isplaćuju plaće, da nismo zadovoljni, da nema komunikacije sa sindikatima u obrazovanju, da nismo zadovoljni da medicinske sestre su se jedva i tehničari izborili za određene stvari a još uvijek su u situaciji da se bore i dalje za nešto što mislim da ih opravdano nažalost Vlada im to ne da pripada.
Tu vidimo da su se neki sindikati i podijelili među njima, to je dosta često situacija kojoj Vlada pribjegava a to je da umjesto da rješava problem pokušava podijeliti sindikate i na taj način sebi olakšati posao.
Ali činjenica na kraju mjeseca ostaje ta da ljudi koji rade vrlo odgovorne poslove, koji rade vrlo teške poslove kojih u Hrvatskoj manjka, koji se iseljavaju iz RH nemaju adekvatno plaćene poslove. I ukoliko bi Vlada razmišljala prvo bi trebala misliti na njih a ne na to kako će zbrinuti pomoćnike ministara koji prestaju biti dužnosnici i sutra će se javiti na natječaj u svojim ministarstvima i vrlo vjerojatno svi biti izabrani na načelnička mjesta i imati plaće vrlo vjerojatno još veće nego što su imali do sada s obzirom na ovo povećanje koje je najavio premijer Plenković.
Znači premijer daje onima koje uhljebljuje a ne daje onima koji su zaslužili to svojim predanim radom. Mi smo upravo suprotno, mi smo za to da damo plaću onima koji su se strpjeli i bili su strpljeni godinama, znači čekali su da hrvatsko gospodarstvo ima 3, 4 godine gospodarski rast, da proračun bude preko 140 milijardi kuna i mislim da je sada vrijeme da se njima izađe u susret.
Neka izdrže u tom štrajku što duže, na kraju krajeva neracionalnost premijera je jedino što u ovom trenutku sprječava da se okonča štrajk. Jer da premijer prihvati opravdane zahtjeve, sutra više štrajka ne bi bilo i uopće ne bi pričali da li sutra i koja županija sutra štrajka i djeca bi u tim županijama mogla normalno planirati svoj odlazak u škole.
Nažalost, takvu racionalnu Vladu nemamo, nemamo ni predsjednicu RH koja je u stanju uopće referirati se na to. Znači u Hrvatskoj se dame i gospodo već 15 dana skoro štrajka, predsjednica Republike nije rekla ni A ni B, kao da se nju to ne tiče. A u biti samo strah od toga kako će HDZ reagirati, odnosno kako će reagirati premijer Plenković.
Predsjednica Republike prvi dan štrajka je trebala izreći svoj stav, podržava ili ne podržava učitelje i ljude u obrazovnom sustavu i na taj način kako neki autoritet u RH iz pozicije predsjednika utjecati da se taj problem riješi.
Naša predsjednica paralizirana strahom od gubitka izbora šuti već 2 tjedna i trebala bi konačno o toj temi progovoriti bez obzira da li će se zamjeriti Andreju Plenkoviću ili neće.
Hvala vam lijepo.
Hvala i vama.
Budući da u ovom trenutku je prisutno točno 5 zastupnika u sabornici, ja ću dati 15 minuta pauze kako bi se mogli možda i skupiti jer je sljedeći govornik gospodin Bulj, naravno nakon konzultacija koje će imati sada u svom klubu.
Hvala lijepa.

STANKA U 13,49 SATI
NASTAVAK NAKON STANKE U 14,05 SATI

Dobro, sada kada nas ima 20% više možemo nastaviti raspravu.
I govoriti će g. Miro Bulj ispred Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista.
Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice, tj. kolege predstavnici Vlade, uvažena tajnice sa svojim suradnikom. Pred nama su kao uvijek brojne konvencije, direktive, uredbe, u ovome slučaju Potvrđivanje Konvencija o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda.
U konačnom prijedlogu je ovaj zakon koji će zaista puno pomoći u ostvarivanju radnih standarda u RH kao i do sada, svi oni koje smo donijeli ovdje, koji se ne poštuju i zbog toga danas imamo štrajkove ljudi, obezvrjeđivanje od strane, sindikati su, ukazuju na obezvrjeđivanje od strane Vlade RH a inače sve manje i manje je radnika u RH, jednostavno kao što sami i govorio i to ću uvijek ponavljati i još jednom na štetne politike Vlade Andreja Plenkovića.
Kao što sam rekao i zatražio stanku, 2,4 milijarde eura, 18 milijardi kuna dolazi od doznaka iz inozemstva, od našeg naroda, od naših građana to je 5% BDP-a što znači da su uglavnom radnici koji su radili u RH iselili u treće zemlje i s time se hvali naravno, s tim doprinosom se hvali Andrej Plenković, ministar financija a taj novac se uglavnom troši za potrošnju pa je povećan gospodarski rast a u biti dugoročno to je najštetnija politika koja se može dogoditi i demografska jer je ovo planski kao što je i rekao sam Josip Broz Tito '60.-tih godina slao u vlakovima organiziranim naše ljude u Njemačku, tako sada i Andrej Plenković.
5% BDP-a je trenutno u 2018. godini. I stručnjaci dižu svoj glas. Da su zaštićena radnička prava kao u međunarodnim, u drugim državama onda ne bi naši radnici kvalitetni odlazili u druge države.
I ovo je jedan težak podatak i odnos prema radnicima, vidimo da sada štrajkaju medicinsko osoblje koje uglavnom odlazi vanka, vidimo prosvjetni radnici, vidimo srednjoškolci, vidimo problem radnika na razne evo Đure Đakovića kojeg je spominjao malo prije kolega koji ne mogu ostvariti svoja prava i primanja. Tako je u škverovima najkvalitetniji ljudi, tj. u brodogradilištima najkvalitetniji kadar od varioca do inženjera, do projektanata koji su otišli također u treće zemlje a Hrvatska je bila prepoznata u svijetu po brodogradnji a danas su ti ljudi koji su stvarani, koji su ulagano u njih, od liječnika, od brodograditelja, koja je bila i industrijska izvozna grana, ti radnici ostvaruju svoja prava u trećim državama.
I opet ponavljam, kroz doznake, kroz uplate šalju novac u RH uvažena tajnice i to vam je danas 5% BDP-a s kojom se vaša Vlada i vaš premijer hvali kako napreduje RH. 5% BDP-a od doznaka našega naroda iz inozemstva. Zbog toga imamo 2/3 Hrvatske prazne od Slavonije, Gorskog Kotara, Zagorja, nešto imamo Dalmacije, cijeloga zaleđa, nešto imamo uz obalni pojas stanovnika, imamo nešto od turizma prihoda ali opet nemamo dodatnu vrijednost jer i rad u poljoprivredi je srozan na dno. Jednostavno sve što se je ulagalo u poljoprivredu, krivo se ulagalo, poticale su se kompanije koje su bile u biti držale za vrat hrvatsko gospodarstvo. Naš seljak, poljoprivrednik, težak kao i u industrijskim granama je iselio vanka i opet ponavljam, nema štetnije politike trenutno od ove današnje.
Ponoviti ću ono što sam i jutros rekao, to ću ponavljati svaki dan da je sad manje stanovnika u naj nekad demografski najjačim područjima kao što je moja Dalmatinska zagora pa i zaleđe u BiH, tj. Hercegovina gdje je bio izvor ljudskih potencijala s kojima se je popunjavao i Zagreb i treće zemlje, danas su doslovno prazne i to je demografski slom.
Mi danas nemamo radne snage, trenutno nemamo. A to vam je ovaj pokazatelj da se iz doznaka, slušajte dobro, u 2018. to ministar je zatajio, financija u izvješću, on je zatajio ovaj podatak da u 2018. 2,4 milijarde stiže od našeg naroda, tj. od naših građana kroz doznake iz inozemstva 2,4 milijarde dolazi u RH.
Ali to je dugoročno, to je trenutno dobro za Andreja Plenkovića koji će se hvaliti povećanom potrošnjom, izravnanjem bilance ali jednostavno nemamo radnika, sve je otišlo, a to je politika planska, ciljana, kao što je ciljana bila '60.-tih tako je i sada.
Nema gore politike. Za vrijeme Otomanskog carstva, Turskog carstva na području odakle ja dolazim više je bilo stanovnika nego sada a sada smo slobodna RH. Tako je i u Slavoniji. I sad još novim zakonom gdje će se moći prodati poljoprivredno zemljište strancima, otići će strancima poljoprivredno zemljište, nešto je Vlada govorila da će ona tražiti produženje rokova prodaje stranim, fizičkim i pravnim osobama zemljišta. Tako da će tu možda ostati koji radnik u poljoprivredi ali koji će raditi u interesu stranaca, ustvari na svojoj djedovini će raditi za strane kompanije. Umjesto da stvara dobro koje će se, novu vrijednost koja bi se u turizmu morala prodavati kroz poljoprivrednu proizvodnju a ne da uvozimo lošu, štetnu hranu iz drugih država lošije kvalitete sigurno nego što se prodaje u tim državama gdje su naši ljudi otišli raditi.
Naravno da ovaj zakon kada spominjete da treba, znači konzultacije tripartitne između Vlade, sindikata, poslodavaca, to je dobro čuti za uho međutim kada se ja vratim samo unazad malo kakva su prava u RH radnika, samo kada se sjetim, evo ovdje sam pitao o radnicama Dalmatinke koje 9 godina nisu primila svoja potraživanja, bio je stečajni postupak gdje je država kriva, to je bilo vlasništvo nekada države.
Da se odrekne svojih potraživanja država te radnice koje su 9 godina čekale a 10-ak godina radile bez plaće, da se država odrekla svoga potraživanja a to je premijer meni obećao ovdje na pitanje, nije se toga dijela odrekla država. Bar bi te žene koje su gladne, bez marende, bez organiziranoga prijevoza jer nisu imale za prijevoz, radnice Dalmatinke sinjske, tako i u drugim područjima, da se odrekla, bar bi te žene primile svoju zarađenu plaću.
Jer onaj tko ne daje plaću to je kažnjivo i po pravdi zemaljskoj i Božjoj. Nema veće, nema većega zla, ima znači jedan od najvećih zala je ne platiti čovjeku njegov rad. A to je u Hrvatskoj sasvim normalno. I naravno kada priča ovdje ispred Vlade imamo konzultacije, to je zakon, to će sad pospješiti. Šta će pospješiti? Šta će pospješiti? Hoće pospješiti još organiziranih ciljanih izlazaka naših mladih ljudi, to je već planska politika, '60.-tih godina. To se isto događalo u mojim krajevima, ponavljam još jednom ali u cijeloj RH ali onda su ostajali bar djeca i supruge uglavnom jer muškarci su išli u inozemstvo, slali su taj novac i ulagali u svoje obitelji.
Znači ovdje je kriva politika, ekonomska i demografska. Ponavljati ću ovaj podatak non-stop. Najštetnije politike koja može biti i na to su počeli sada i stručnjaci javno govoriti da je začuđujući taj podatak, strašno loš. Epske razmjere će imati utjecaj, epske da je 5% BDP-a od doznaka naših ljudi iz inozemstva. 5% BDP-a, 2,4 milijarde, najveći udjel u BDP-u je iz toga dijela, doznaka naših ljudi iz inozemstva koji rapidno raste. Šta to govori? Da ciljano iseljavamo ali trenutno dobro za premijera, one će se hvaliti kako je taj novac, jer taj novac služi za potrošnju. Nikad gora politika nije bila, nikad gora politika prema radnicima u RH i njihovim pravima. Jer da imaju prava ostali bi ovdje raditi i živjeti i stvarati obitelj, jer nema ljepše države od RH, raznolikije.
Međutim, mi nemamo snage zaštiti niti radnika u RH, mi nemamo zaštiti svoj teritorij niti proglasiti isključivi gospodarski pojas, mi nemamo zaštiti svoje šume gdje bi stvarali dodatnu vrijednost pa bi radnici imali veću plaću nego gdje imamo šume, izvozimo naše proizvode ali usput za njima idu i naši ljudi koji su stručni kadri, gdje su radili i u pilanama i stvarali dodane vrijednosti kroz namještaj a nemamo snage zaštiti niti poljoprivredno zemljište koje je zaraslo u korovu.
Mi nemamo snage navodnjavanja da ostanu ljudi na tim područjima. Mi nemamo snage i hrabrosti da ljudi ostanu na tim područjima raditi i živjeti da ostvaraju svoja prava od rada ni na području gdje nama vodoopskrbe. Pa sramotno je da u mome kraju gdje gledaju iz sela Cetinu, rudu, izvore gdje se napaja Split, da nemaju vodoopskrbu. Područje Zelovskog platoa, Ogorja, Muća, podkamenščinskog dijela, rude, izvori, bogatstva, brojni izvori pritoka rijeke Cetine.
To je činjenica Hrvatska a to su najbogatija područja bila ljudskim resursima, najbrojnije obitelj. Veliki dio ljudi je porijeklom iz tih krajeva i u Zagrebu i u drugim velikim gradovima i sredinama i najkvalitetniji su i stvaraju nove vrijednosti ali nažalost ne u RH.
I ovo je politika Vlade koja je strašno loša, dugoročno bojim se ne popravljiva da ciljano odlaze ljudi vanka jer nemaju ovdje radnička prava kakva imaju u drugim državama. Nemaju jer ako je 5% BDP-a 2,4 milijarde eura ili 18 milijardi kuna na doznakama tih naših, našega naroda onda je to zaista neprihvatljivo i naši ljudi bez obzira na ovu Konvenciju o tripartitnim konzultacijama između Vlade, sindikata i poslodavaca politika nije dobra.
I to govore ekonomski stručnjaci, možete pratiti posljednjih dana i po medijima. Ja sam to rekao kada je bio ovdje ministar financija ali on je tada rekao puno manji iznos, puno manji iznos na osnovu doznaka iz inozemstva. A sada je evo ga činjenica je izašla da je to 2,4 milijarde eura ili 18 milijardi kuna.
Prema tome, radnička prava su najbitnija prava samo što smo ostali bez radnika, u brodogradnji u industrijama. Ja ne znam u poljoprivredi, gdje su, ja ne znam. I oni kombinati koji su postojali oni su ugašeni. Ovi giganti koji su se stvarali preuzimaju stranci. Znači mi imamo problem ogroman, mi ništa nismo zaštitili, ništa. Naši ljudi koji rade u multinacionalnim kompanijama dobit teleoperateri neću ni govoriti a plaće su puno niže našim radnicima u tvrtkama npr. u HT-u je puno niže nego Deutche Telekom u Njemačkoj.
To su činjenice i to je neravnopravnost hrvatskoga naroda unutar EU. Ili isti teleoperater ako daje plaću u Njemačkoj duplo veću svome radniku a u Hrvatskoj smanjio broj uposlenih, preuzeo je našu infrastrukturu, ne plaća prava služnosti, ne treba mu građevinska dozvola a našem radniku je smanjio broj i smanjio plaću a dok u tim državama ima 20% dobiti ili marže u RH se hvali predsjednik te uprave se hvali sa 42% dobiti marže. Znači unutar EU sve ove konvencije koje donosimo hrvatski radnik nije zaštićen.
Evo uzeo sam primjer tvrtke koja djeluje u Njemačkoj Deutche Telekom i njegova znači i tvrtka njihova ispostava jedino što nosi HT, ali veze nema sa Hrvatskom jer dobit se izvlači, ne ulaže se u RH nego se dobit ulaže u druge države gdje će naši opet radnici morati ići. I to je ogroman problem. Ogroman problem što u Hrvatskoj nije osigurani uvjeti da radnik ima svoja prava kao i standarde kao u drugim državama. Koliko će ova konvencija pomoć, ja bi volio da pomogne malo, ali bojim se da neće nimalo.
Strah me da će nastaviti se isti trend ciljanoga iseljavanja i na osnovu doznaka, to je palo u Jugoslaviji na pamet da iseljavaju naše ljude, obitelji ostaju, onda su oni deutsche marke slali svojim obiteljima.
Ista politika Adreja Plenkovića sada 2019. ili Josipa Broza Tita 60-tih. I tako se punio proračun, tim devizama, ista, jer je nevjerojatno da je 5% najveći dio BDP-a iz doznaka iz inozemstva od naših ljudi koji rade vanka. Bilo to liječnici, profesori, radnici, varioci, inženjeri, to je činjenica.
Ali će nam ostati prazna država, ostat ćemo bez radnika, radne snage i na tome treba raditi. A sve ove konvencije ako se nastavi ovakva politika, slobodno možete, uvažena tajnice, iskidati.
Hvala lijepo.
Sada ćemo najprije pozdraviti učenice i učenike prve Osnovne škole Ogulin. /Pljesak./ Molim vas aplauz.
Lijepo da ste s nama. Sada je g. Ante Babić kao pojedinačna rasprava, nema ga. Gubi pravo.
G. Bulj povlači i g. Saša Đujić je na redu sa svojom pojedinačnom raspravom, izvolite.
Hvala g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege, g. državna tajnice sa suradnikom.
Dakle, ja ću kao i kolege iz mog kluba podržati ovaj Zakon o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi provedbe međunarodnih standarda rada, ali ono što želim reći je, spomenuti ukratko okolnosti u kojima mi raspravljamo o ovom zakonu, dakle, simbolično je da mi danas raspravljamo o međunarodnim standardima rada i razgovorima praktički donosimo Zakon o pregovorima sindikata i Vlade u trenutku kada gotovo cijela Hrvatska štrajka, kada već više od 10 dana za redom nema škole, kada se ti štrajkovi nastavljaju, kada se štrajka u gospodarskim granama, ne samo u prosvjetarskim, itd. i to je vrlo simbolično.
A zašto je došlo do tog štrajka? Dakle, ja neću govoriti sada o razlozima što traže sindikati, što Vlada ne da, nego želim reći da donosimo zakone i potvrđujemo međunarodne konvencije po kojima bi se trebali ponašati, a u svojoj zemlji se toga ne pridržavamo.
Dakle, ispada da zbog bahatosti čelnika Vlade mi danas imamo štrajkove i da se već šalju poruke cijelo vrijeme kao recimo, prije 10-tak, 15 dana, premijer govori, mi sindikatima nudimo 4%, oni traže 6, to nije kompromis, nema odstupanja. Onda tu sa saborske govornice kaže, evo idemo na 6 svima, itd.
Dakle, govori se kako je mirovinska reforma koju je provodilo vaše ministarstvo nešto najbolje što se moglo dogoditi Hrvatskoj, ulupali ste milijune u promidžbene spotove i reklame koje su građanima koji očito po vašem mišljenju ne znaju i ne vide da trebali objasniti kako je ta reforma baš super stvar za njih, kako je to odlično i kako mi iz oporbe svi pričamo gluposti, a onda ste to nakon skupljanja potpisa za traženje referenduma o tom pitanju, onda ste to povukli kao da to nikada nije postojalo. I to je ono što oslikava odnos ove Vlade prema sindikatima, prema socijalnim partnerima i prema pregovorima o njima. Dakle, postupci koji dolaze nakon tvrdih stavova premijera Plenkovića i ministara u ovoj Vladi da se nešto ne može i da je nešto super i onda nakon toga se odustane od toga i ponaša se kao da se ništa nije dogodilo, pokazuje da tu nije stvar nemogućnosti nego isključivo stvar volje i stvar odnosa Vlade prema sindikatima.
Dakle, svi potezi kasnije pokazuju da se odmah moglo to napraviti i ne štrajka se danas zbog toga što, ne znam, su i sindikati nerazumni ili zato što, ne znam, traže nešto što im ne pripada nego isključivo radit toga jer Vlada nije željela razgovarati.
Dakle, prije par danas nas je ministar uvjeravao, mi smo svoje rekli, nema razgovora. Danas nam Vrdoljak koji nije uopće ništa u ovoj Vladi nema nikakvu dužnost, šalje poruku u ponedjeljak će sjesti 3 ministra za stol sa sindikatima. Od kud, ne znam, neka osoba koja je predsjednik neke stranke koja sudjeluje u Vladi, a nije ni dužnosnik u državi ima pravo slati prije nego bilo koji ministri ili bilo koji, ili predsjednik Vlade u konačnici?
Mene zanima da li će, recimo, predsjednik Vlade nakon 3 ministra u ponedjeljak sjest sa sindikatima za stol jer treba zatomiti ego i razgovarati. A onda ne bi došli do ove situacije jer u ovoj situaciji najviše pate učenici, učenici i roditelji.
Dakle, djeca koja ne idu u školu, radnici koji ne dobivaju plaće, recimo u Đuri Đakoviću pa idu na štrajk, to je sad jedna druga priča, ali u konačnici najviše pate roditelji i pate djeca koja možda danas ne idu u školu, ali će morati odrađivati te dane za koje nisu išli, a zašto? Zbog ega dužnosnika u Vladi i to je ono o čemu trebamo reći i nikakve konvencije ni međunarodni dokumenti neće, ne mogu pomoći niti olakšati situacije ako je u pitanju ego onih koji bi trebali razgovarati, provoditi i ponašati se europski kako stalno govore u skladu s tim konvencijama koje mi ovdje usvajamo.
Evo, da ne dužim, samo sam to želio reći. Podržat ću ovaj zakon, smatram da je on dobar, ali treba reći u kakvom ozračju ga donosimo i tu je najbolja slika toga da nekada i zakoni, ako ih se ne pridržavamo, onda nemaju smisla.
Hvala lijepo.
Dvije replike, prvu repliku je tražio g. Vlaović.
Hvala lijepo potpredsjedniče.
Kolega, dobro ste rekli da evo učitelji, profesori, nastavnici s pravom štrajkaju i da usvajajući ovu međunarodni ugovor, deklaraciju, što već je dovodimo se u pitanje prije svega da si moramo postaviti pitanje što nam vrijede zakoni, ako se oni ne provode u RH i ako nema pravog dijaloga između socijalnih partnera oko ovakvih zakona.
A pogotovo kad se dovedemo u situaciju da sindikati najave štrajk, da upozore Vladu još u srpnju i premijera da će Đuro Đaković doći u situaciju da neće moći isplatiti plaće i da nitko ništa ne reagira. Onda čemu međunarodni ugovori, čemu zakoni, ako se zapostavlja ono što je najvrijednije u Hrvatskoj, a to je rad, plaća iz tog rada da se isplati i radnici koji čine okosnicu ovog društva i punjenje proračuna RH.
Zašto su radnici uvijek negdje na margini .../Upadica: Hvala./... i da moraju svoja prava rješavati štrajkom?
Odgovor, g. Đujić.
Upravo tako, kolega Vlaoviću, a kada pričamo o Đuri Đakoviću, onda je odgovornost Vlade još veća budući da je Vlada gotovo 40%-tni suvlasnik Đure Đakovića.
I po onome što danas sindikati i ljudi od tamo poručuju, već godinu i pol dana upozoravaju Vladu na probleme u svojoj tvrtki i upozoravaju da će doći do ovoga do čega je danas došlo, a do toga da oni već mjesecima nemaju plaću i ne mogu živjeti i sa štrajkom se moraju boriti za neke stvari koje su u Europi normalne.
Dakle, pozivamo se na europsku Hrvatsku, na europske standarde, a u vlastitoj zemlji se ne pridržavamo onoga što je najnormalnije, a to je da ljudi budu plaćeni za svoj rad.
Poštovani, Đuro Đaković jeste problem ove Vlade, ali ja ću reći kada je bio problem jedne bivše Vlade koja je to rješavala na ovaj način, Đuro Đaković je bacio novac u dokapitalizaciju Tesla banke za vrijeme Kukuriku koalicije. Direktor je bio iz HNS-a Kovačević, naravno, sve uz znanje Milanović.
Isti taj Kovačević potpisao je sa ženom Nenada Stazića ugovor za PR usluge. Njena firma se zove Business klinika, a ugovor je bio na 30 tisuća kuna mjesečno. Nismo vidjeli nijedne PR akcije za Đuru Đakovića. To su premetali sindikalci Đure Đakovića pa je famozni ugovor sa ex Stazićkom raskinut. Kovačević kojega su Čačić i Vrdoljak postavili u Đuru Đakovića, svaki dan je sa vozačem išao iz Zagreba u Slavonski Brod, pa sada izračunajte troškove direktora stručnjaka koji je ostavio Đuru Đakovića u dugovima od 150 milijuna kuna.
Ovo će rješavati ova Vlada jer ona nije napravila ništa osim što je zadužila.
G. Đujić, odgovor.
Pa kolega Culej, ako je točno to sve što ste sada rekli, onda ja ne znam kako će to ova Vlada rješavati kad u ovoj Vladi taj HNS koji je prouzročio problem po vama i dalje sjedi zajedno s vama i svaki petak diže ruku, a ja se ne bi čudio da se g. Vrdoljak i dalje vozi tamo s tim autima, ali niste o tome rekli problem.
Dakle, g. Vrdoljak danas najavljuje u ponedjeljak pregovore 3 ministra, a vi sad ovdje govorite kako je on sukrivac za propast Đure Đakovića, a vaš je partner, znači govori što vaša Vlada radi, tako da ja ne znam kako ćete to riješiti ako je uzročnik tih svih problema i dalje tu sa vama, evo, to mi nije jasno jedino.
Hvala lijepa. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

123

  • Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda, drugo čitanje, P.Z. br. 768
31.10.2019.
Konačni prijedlog zakona…
Izvolite.
G. predsjedniče, Klub zastupnika SDP-a moli stanku prije glasanja o Zakonu o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda. Naime, u normalnom svijetu tripartitne konzultacije podrazumijevaju konzultacije Vlade, sindikata i poslodavaca, a u Hrvatskoj je to pod tripartitne konzultacije su konzultacije HDZ-a, HNS-a i žetončića o zahtjevima sindikata.
Zbog toga smatramo da je potpuno potrebno da se o ovoj temi malo raspravi. U svjetlu toga da imamo slučaj da nastavnici već duže vrijeme traže 6%, što bi koštalo 350 milijuna kuna, da je premijer koji i dalje ima povrijeđen ego rekao nećete, nego ćemo dat svima milijardu i 200 samo zato da vama ne udovoljimo.
Kad su mu koalicijski partneri zaprijetili da će izaći iz Vlade, najprije su govorili o tome da je prelomio, da će ih izbaciti, a onda je pristao na 2% za pola godina, što je 90 milijuna kuna. Dakle, želim reći da SDP podržava zahtjeve učitelja, da SDP predlaže Vladi i premijeru da prihvati te zahtjeve jer vrijede, jer koštaju puno manje od onoga što su sami rekli, da se prekine ova situacija u školama, a što se tiče koalicijskih partnera, moj dojam je da oni pristaju na onoliko povećanje koliko im je rejting. Sad su pristali na 2% jer im je tu negdje rejting oko 2%.
Da im poraste na 4%, bilo bi 4%. Prema tome, poštovani g. predsjedniče, Klub SDP-a doista misli da se ovi standardi tripartitnih razgovora trebaju najprije primijeniti u Hrvatskoj da bi onda mogli pristati na međunarodne standarde, da se vrati socijalni dijalog, da se sjedne za stol sa sindikatima i da se ova priča oko štrajka nastavnika riješi onako kako treba, a ne da roditelji i učitelji i djeca i dalje pate zato što premijer ne može suzbiti svoj povrijeđeni ego.
Hvala.
Stanka će biti odobrena. Kolega Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a pretpostavljam.
Zahvaljujem g. predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo i mi u okviru ovog zakona naglasili važnost tripartitnih konzultacija.
I podržavamo i zalažemo se za razgovore i sa poslodavcima i sa sindikatima, to je vrlo važno i ova Vlada upravo sada održava razgovore sa sindikatima na temu pregovora oko kolektivnog ugovora.
No ovdje bi ja podsjetio kolegu Bauka da se u ovom slučaju i zahtjevu sindikata ne radi o razgovorima o dokumentu koji nastaje kao rezultat dogovora Vlade i sindikata nego o dokumentu koji je u isključivoj nadležnosti Vlade RH. I meni je drago da SDP podržava prijedlog sindikata u prosvjeti, ali ja bih podsjetio svih nas, kolegice Glasovac, ja vas molim da budete demokratična i propustite da i pustite da .../Upadica: Kolega, ovako, samo./... do kraja, dakle.
Samo malo, kolega Bačić. Zaustavite vrijeme.
Kolegice i kolege iz SDP-a, govorili ste slobodno, kolega Maras, vi ste govorili daleko iznad onog što Poslovnik dopušta, nitko vam nije upadao u riječ. Pa dajte budite dovoljno korektni i pristojni da ostavite i drugima da govore.
Ja vas lijepo molim.
Izvolite.
Dakle, ja sam rekao, g. predsjedniče da je meni jako drago da SDP podržava zahtjeve sindikata u prosvjeti.
Samo, ne tako davno su tim istim prosvjetarima ukinuli božićnicu, ukinuli regres, smanjili osnovicu za jubilarne nagrade, ukinuli prijevoz, itd., na taj način su pokazali koliko im je doista stalo do profesora i učitelja odnosno prosvjetara.
Sad je ova njihova naknadna pamet koja je uobičajena kad su u oporbi, a dok su na vlasti ne mogu riješiti niti jedan zahtjev sindikata.
Ova Vlada je riješila sve zahtjeve sindikata, vratila je Božić, vratila je regres, vratila je božićnicu, vratila je naknadu za regres i povećala je osnovice za jubilarne nagrade.
Nadalje, povećala je plaće za 6,12%, u idućoj godini će povećati, a sve zajedno preko 20%. I ovim ustupkom koji smo rekli za iduću godinu, govorimo da ćemo prije svega, riješiti dalje .../Upadica: Hvala vam./... uredbe o koeficijentima, .../Upadica: Hvala./... i na taj način omogućiti daljnje .../Upadica: Hvala kolega Bačić./... povećanje plaća.
Odobrava se stanka i vama. Izvolite kolega Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a.
Hvala lijepo predsjedniče.
Klub HNS-a također, radi konzultacija vezano za ovaj zakon, tražimo stanku, ali evo, koristim prigodu da pokušam kolegama, kolegi Bauku, iako on to vrlo dobro zna o čemu se radilo, o čemu se razgovara, praktički jučer se vodio razgovor koalicije što nije ništa neobično.
Uostalom, spomenule su se neke određene teme. Nama u HNS-u niti u jednom trenutku nije palo na pamet, a kamoli da bi nešto radili da bi preuzimali ulogu, ona koja nama ne pripada ali jednako tako vrlo jasno smo unatrag zadnje dvije godine i sa ove govornice i u razgovoru na koalicijskim sastancima vrlo jasno se pozicionirali i istaknuli koliko nam je važna provedba obrazovne reforme, to je bila tema i jučer.
Ono što bih također želio kazati da se ne ponavljam za kolegom Bačićem, ali moram spomenuti ipak neke stvari. Očito da brzo zaboravljamo neke stvari pa sve ovo što je kolega Bačić rekao da je bilo na uštrb radnika u prosvjeti, to sve svakako stoji.
Nadalje, kada nemate vlastitih ideja onda posežete za potezima ili idejama drugih, a ovu bezidejnost od strane SDP-a što se tiče određenih prijedloga, ne samo zakona ovdje nego općenito u javnom prostoru, to nije nikakva novost, to traje već zadnje možda jedno tri do četiri godine, tako da ne zamjeram kolegama da aktualiziraju određene teme gledajući što rade i drugi. Iako se neki puta kod njih u tim njihovim inovativnim raspravama i idejama ponavlja ona stara uzrečica „Ako nemaš što drugo kopiraj od drugoga“ iliti po onoj staroj „Dokon pop i jariće krsti“, tako i on.
Odobrava se i ta stanka.
Kolega Vučetić, izvolite vi ste isto javili.
Zahvaljujem.
U ime kluba HSU-a, nezavisnih zastupnika, SNAGA-e, Nove politike tražim stanku od deset minuta kako bih upozorio javnost i kako bi se konzultirali upravo o ovome da tripartitne konzultacije pripadaju društvima koji su izvan feudalne logike. Kako u Hrvatskoj vlada duh feudalne logike, a feudalna logika podrazumijeva da se ne pregovara sa sindikatima nego da se pregovara sa svima onima koji su zainteresirani za političko preživljavanje, a to je i HDZ i HNS. Ako i nisu u ovom slučaju zainteresirani za školu za život, a to su prosvjetari, ja ću i na vlastitom primjeru pokazati na koji način se odvija taj otpor.
Nećete me iznositi iz sabornice, ali sam najvjerojatniji jedini u ovoj sabornici kojem će biti oduzeta ova od zastupničkog paušala zbog toga što sam bio u štrajku. Bio sam u štrajku kao sveučilišni nastavnik, ne da se povisi plaća meni nego da se povisi plaća svima onima koji su bili obezvrijeđeni zbog svog znanja, a obezvrijeđeni su zbog svog znanja upravo zato što postoje neprestane konzultacije oko toga kako će duh feudalne logike u Hrvatskoj prevladavati i opstati.
Duh feudalne logike negira sindikate kao tijelo koje zastupa djelatnike u ovom slučaju prosvjetne djelatnike. Duh feudalne logike ovisi o onim najavljenim dogovorima pa čak i u ovoj epifaniji premijera koji je došao u sabornicu i objavio da će svima povisiti plaću na 6,11%. Ta njegova objava epifanijska je bila na razini asocijalnog bića jel bi vi trebali upravo kolege iz HDZ-a biti poniženi jel nije uzeo u obzir ni vas i vi bi trebali osnovati sindikat HDZ-a jer ste svojim pljeskom tada dokazali da ste bili iznenađeni, nije vas konzultirao, a sa sadašnjim osmjesima dokazujete da ste potpuno njemu podvlašćeni. Zbog duha feudalne logike i … sindikata tražim stanku.
Zahvaljujem.
I ta stanka bit će odobrena.
Kolega Grmoja, izvolite.
Hvala poštovani potpredsjedniče.
Kada govorimo o pregovorima treba jasno reći da se ovdje nisu vodili nikakvi pregovori.
… /Upadica Predsjednik: Vi tražite stanku?/ …
Tražim stanku u ime MOST-a kako bi se konzultirali u klubu o tome kako zapravo o ovome o čemu govore kolege i što je tema ove i sljedeće točke nekakvi pregovori, da se ovdje nisu vodili nikakvi pregovori. Ovdje se vodilo pitanje ucjena koalicijskih partnera.
Svjedočili smo ovih dana izlasku jedne afere o tome da je predsjednik HNS-a u svojoj fiktivnoj tvrtci zaposlio bivšeg čelnika Fonda za zaštitu okoliša. Zanimljivo je da je ta afera upravo izišla sada i da ju je vrlo vjerojatno netko šapnuo voditeljici koja je to pitanje postavila Ivanu Vrdoljaku.
Isto tako svjedočili smo jučer potvrđivanju optužnice ključnom koalicijskom partneru HDZ-a Milanu Bandiću i Petru Pripuzu što je također jedan vid prisile, a prisiliti se može samo korumpirane. Ova koalicija koja se sastoji od lopina i prevaranata i koja nije stabilnost kako se predstavlja hrvatskoj javnosti i građanima nego je savršena lopovska ravnoteža od koje koristi imaju samo koruptivne i interesne strukture koje i drže ovu Vladu, znači tu lopovsku ravnotežu treba razotkriti i treba jasno reći da ovdje nisu bili u pitanju pregovori i zato Vlada nije razgovarala sa sindikatima.
Vlada odnosno Andrej Plenković je prisilio one koje i onako ima već ucijenjene i na tim stupovima počiva ova Vlada, a o profesorima, nastavnicima i učiteljima nitko ne vodi računa.
Nastavljamo s radom u 12,55 sati.

STANKA U 12,45 SATI
NASTAVAK NAKON STANKE U 13,00 SATI.

Kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti sa glasovanjem.
Dakle, dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda.
Molim glasujmo.
Utvrđujem da je većinom glasova, 77 za i 3 suzdržana donesen Zakon o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda.
Povreda Poslovnika, izvolite kolegice Sabolek.
Poštovani predsjedniče HS-a povrijedili ste čl. 15 Poslovnika jer niste zastupniku dostavili odluku, kome, kada pod kojim uvjetima i na temelju kojeg dokumenta ste dodijelili sabornicu EPP-u. U odluci o korištenju dvorana jasno stoji da se dvorane mogu dati na korištenje klubovima stranaka u Europskom parlamentu, to ne postoji, postoje samo klubovi zastupnika.
Kolegice Sabolek, dakle, zastupnik će bit izvješteni, dobit će sve što je tražio u skladu sa pravilima, dokumentima, procedurom, tako da će se sve to dogoditi onako kako nalaže zakon i propisi koji važe u Saboru. Ja vas molim sada da sjednete jer ćete dobiti opomenu jer ste zloupotrijebili povredu Poslovnika. .../Upadica se ne čuje./...
Dobro.
PDF