Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa "Fiscalis" za suradnju u području oporezivanja COM (2018) 443
Broj DEU
19/024
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2018) 443
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Ekonomska i monetarna politika
Signatura
IX - 106DEU / 2019
Status
donesen zaključak

Razmatranje u radnim tijelima

Odbor za europske posloveMišljenja radnih tijela
Naziv akta
Zaključak o Stajalištu Republike Hrvatske
Vrsta akta
Zaključak
Saziv, sjednica
IX-53
Rasprava
30.10.2019.
Glasovanje
30.10.2019.

Način izglasavanja
jednoglasno
Za/Protiv/Suzdržano
9/0/0
Status
donesen
Signatura
IX - 106DEU / 2019 - 2
PDF