Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 kako bi se na odgovarajući način uzeo u obzir globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima COM (2019) 38
Broj DEU
19/022
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2019) 38
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Signatura
IX - 105DEU / 2019
Status
u proceduri

Razmatranje u radnim tijelima

Mišljenja radnih tijela
PDF