Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara COM (2018) 630
Broj DEU
19/023
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2018) 630
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Industrija, istraživanje i energija
Signatura
IX - 104DEU / 2019
Status
donesen zaključak

Razmatranje u radnim tijelima

Odbor za europske posloveMišljenja radnih tijela
Naziv akta
Zaključak o Stajalištu Republike Hrvatske
Vrsta akta
Zaključak
Saziv, sjednica
IX-50
Rasprava
12.7.2019.
Glasovanje
12.7.2019.

Način izglasavanja
jednoglasno
Za/Protiv/Suzdržano
9/0/0
Status
donesen
Signatura
IX - 104DEU / 2019 - 3
PDF