Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) COM (2018) 465
Broj DEU
19/021
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2018) 465
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Vanjski poslovi
Signatura
IX - 103DEU / 2019
Status
donesen zaključak

Razmatranje u radnim tijelima

Odbor za europske poslove
Naziv akta
Zaključak o Stajalištu Republike Hrvatske
Vrsta akta
Zaključak
Saziv, sjednica
IX-50
Rasprava
12.7.2019.
Glasovanje
12.7.2019.

Način izglasavanja
jednoglasno
Za/Protiv/Suzdržano
9/0/0
Status
donesen
Signatura
IX - 103DEU / 2019 - 1
PDF