Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama COM (2018) 339
Broj DEU
19/020
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2018) 339
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Ekonomska i monetarna politika
Signatura
IX - 102DEU / 2019
Status
u proceduri

Razmatranje u radnim tijelima

Mišljenja radnih tijela
PDF