Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) COM (2018) 382
Broj DEU
19/019
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2018) 382
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Signatura
IX - 101DEU / 2019
Status
donesen zaključak

Razmatranje u radnim tijelima

Odbor za europske posloveMišljenja radnih tijela
Naziv akta
Zaključak o Stajalištu Republike Hrvatske
Vrsta akta
Zaključak
Saziv, sjednica
IX-47
Rasprava
9.5.2019.
Glasovanje
9.5.2019.

Način izglasavanja
jednoglasno
Za/Protiv/Suzdržano
13/0/0
Status
donesen
Signatura
IX - 101DEU / 2019 - 3
PDF