Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti za niske emisije ugljika i referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak COM (2018) 355
Broj DEU
19/018
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2018) 355
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Ekonomska i monetarna politika
Signatura
IX - 100DEU / 2019
Status
u proceduri

Razmatranje u radnim tijelima

Mišljenja radnih tijela
PDF