Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 COM (2018) 354
Broj DEU
19/017
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2018) 354
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Ekonomska i monetarna politika
Signatura
IX - 99DEU / 2019
Status
u proceduri

Razmatranje u radnim tijelima

Mišljenja radnih tijela
PDF