Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja COM (2018) 353
Broj DEU
19/016
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2018) 353
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Ekonomska i monetarna politika; Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Signatura
IX - 98DEU / 2019
Status
donesen zaključak

Razmatranje u radnim tijelima

Odbor za europske posloveMišljenja radnih tijela
Naziv akta
Zaključak o Stajalištu Republike Hrvatske
Vrsta akta
Zaključak
Saziv, sjednica
IX-53
Rasprava
30.10.2019.
Glasovanje
30.10.2019.

Način izglasavanja
jednoglasno
Za/Protiv/Suzdržano
10/0/0
Status
donesen
Signatura
IX - 98DEU / 2019 - 2
PDF