Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja COM (2018) 353
Broj DEU
19/016
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2018) 353
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Ekonomska i monetarna politika; Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Signatura
IX - 98DEU / 2019
Status
u proceduri

Razmatranje u radnim tijelima

Mišljenja radnih tijela
PDF